ANNA NORVELL / GISLE UTGARDEN

DOUBLE BIND

Double Bind kan beskrives som en konfliktsituasjon der et hvert forsøk på å bryte ut av situasjonen er dømt til å mislykkes, individet er fanget i en tilstand som det ikke kommer ut av, og alle forsøk på å løse konflikten vil automatisk mislykkes. Prosjektet Double Bind er et svensk/norsk samarbeid mellom Anna Norvell og Gisle Utgarden. Samarbeidet har ikke et overordnet felles konsept, men tar utgangspunkt i konseptet Double Bind som en slags ramme for diskusjoner om aktuelle temaer som klimatrussel, biopolitikk, diskriminering og maktstrukturer. Maleriene har blitt til ut fra disse dialogene, som et resultat av den konfliktfylte situasjonen som ligger i et Double Bind, som både angår malerienes innhold, men også i selve samarbeidsformen.

– Våre arbeidsprosesser likner hverandre ­­- foto eller tegning bearbeides digitalt til skisser som så danner grunnlaget for maleriet gjort i olje på lerret, men de har ulik uttrykksform.

Gisle Utgardens malerier er ofte abstrakte med interesse for det formale, og er tematisk nært forskjellige filosofiske problemstillinger. Samtidig forholder de seg til en form for realisme ved at bildeobjektene følger grunnleggende fysiske lover om hvordan lyset faller, danner skygge, romdannelse gjennom atmosfæriske effekter og hvordan tingen påvirkes av tyngdekraften. Anna Norvells bilder er figurative og befinner seg innholdsmessig i et symbolsk/politisk område. Hennes malerier refererer stort sett til en slags form for realistisk univers, men har likevel en iboende logikk der fantastiske og magiske ting kan skje.

Prosjektet svinger mellom samhold og splittelse. På noen områder møtes bildene konseptuelt og/eller visuelt, men det har vært viktig for oss ikke å glatte over den konfliktfylte situasjonen. Målet er ikke å oppnå konsensus, men å beholde de iboende spenningene Double Bind-konseptet innebærer.

Kunstnerne har sin bakgrunn fra Statens Kunstakademi i Oslo.

 Webhotell levert av Nordic Hosting AS