GRIPP EXTENDED – JENNIE BRINGAKER / INGRID EGGEN

GRIPP EXTENDED av Jennie Bringaker og Ingrid Eggen åpnes 10. oktober kl 14:00 av kunstformidler Camilla von Køppen. Utstillingen står til 8. november.

GRIPP I ble laget på bakgrunn av et samarbeid mellomIngrid Eggen og Jennie Bringaker som første gang ble vist i 2018 på Tenthaus i Oslo. Utstillingen GRIPP EXTENDED i Sandefjord Kunstforening vil bestå av flere nye arbeider i tillegg til enkelte verk fra tidligere visninger. De to kunstnerskapene har tydelige møtepunkter i sin interesse for den performative menneskekroppen og i det skulpturelle potensialet som oppstår i det bevegelsene fryses i forvridde stillinger. Arbeidene i utstillingen speiler ulike refleksjoner over ideen om å gripe OM seg selv og å gripe I seg selv. GRIPP EXTENDED tar utgangspunkt i en undersøkelse av ytterpunkter, både i kropp og i bevegelse, men også i betydningen av et stort spenn i uttrykksformer fra voks og stein til foto og 3D video. Utstillingen viser både separate verk og samarbeidsprosjekter mellom kunstnerne.


JENNIE BRINGAKER arbeider innenfor skulptur og performance i et ekspressivt formspråk som oppstår gjennom en intuitiv arbeidsform. Hun jobber gjerne prosjektbasert og stedsspesifikt og lar det aktuelle visningsrommet styre valget av materialer og formspråk. Tematisk handler arbeidene gjerne om mellommenneskelige relasjoner, men også like mye om et møte mellom den fysiske virkeligheten og en mytisk verden utenfor tid og rom.

Jennie Bringaker  er utdannet med en MFA Studio Art fra New York University og en BFA Scenografi 2000-2003, Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold. Hun har de siste årene vist arbeider ved blant andre Museet for Samtidskunst, Skulpturbiennalen, Tenthaus, Kunsthall Oslo og Tegnetriennalen, og hadde separatutstilling på Norsk Billedhoggerforening i 2019. Hun er aktuell med separatutstilling ved NITJA, Akershus Kunstsenter i Lillestrøm i 2021 og med skulptur på Eidsvolls Plass i regi av Norsk Billedhoggerforening, våren 2020. Hun har også drevet performance-plattformen Trollkrem sammen med kollega Tor Erik Bøe, (2013-2018) med utstillinger ved blant andre UKS, Fotogalleriet, Sandefjord Kunstforening, Momentum 09, og er særlig kjent for Performancefestivalen Soppen i Ekebergparken og plakatserien Trollkrem Fan-Poster Series (2014-2015).


INGRID EGGEN jobber i hovedsak med analogt fargefotografi og video, og har de siste årene startet eksperimentering med skulptur. Gjennomgående i Eggen sin kunstneriske praksis er en konseptuell holdning til kroppen, i både abstrakt og konkret forstand. Ved hjelp av performative metoder undersøker hun potensialet for å danne nye kompositoriske sammenhenger i kroppen, gjennom studier der kroppens naturlige anatomi, nonverbale språk og bruk av gester og symboler forskyves, oppløses og fordreies. Hun interesserer seg for i den kontrollerte kroppen satt i spenningsfelt med kroppens ubevisste reflekser og drifter. Der forlengelser av kroppen spilles opp mot kroppslige kortslutninger. Dette danner utgangspunktet for en undersøkelse av kroppens automatiserte kommunikasjon og hukommelse i kontrast til vårt bevisste og kontrollerte bevegelsesmønster.

Ingrid Eggen er utdannet med en BFA grad fra Kunsthøgskolen i Oslo, Institutt for Farge; Konstfack, Stockholm og med et selvstendig prosjektstudie fra Akademin Valand, Gøteborg.
De seneste separatutstillingene inkluderer «Virvx» på Gallery Knipsu, Bergen, «Knax» på galleri Melk, Oslo og «Knex» på Akershus Kunstsenter, Lillestrøm. I 2017 var hun nominert til Sparebankstiftelsen DNBs stipendpris. Hun er aktuell med deltakelse i The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media – New Visons 21. februar 2020.Webhotell levert av Nordic Hosting AS