HÅKON GULLVÅG – SOMMERUTSTILLER

HÅKON GULLVÅG viser nye og tidligere verk i Sandefjord Kunstforening i sommer.

Håkon Gullvåg ble født 1959 i Trondheim. 16 år gammel ble han opptatt som student ved Kunstakademiet i fødebyen. Han fikk sitt nasjonale gjennombrudd 1983 etter første separatutstilling i Oslo, og ble raskt innkjøpt av flere viktige institusjoner blant annet Nasjonalgalleriet. Gullvåg har siden 1990-årene bygget opp et renomé som en av Norges fremste billedkunstnere. Hans motivkrets skifter mellom sterkt fokus på barndom, bibelens billedverden, og politisk tematikk. I tillegg til dette har Gullvåg i norsk sammenheng fornyet to av kunsthistoriens mest sentrale, men nesten forsvunne tema, nemlig stillebenet og portrettkunsten.

På grunn av sin vide tematikk har Gullvåg siden siste halvdel av 90-tallet fått en rekke store utsmykkings- og portrettoppdrag. Han har malt flere nye altertavler til kirker, og hadde i 2005 en stor og mye debattert utstilling av en bibelsk malerisyklus i Nidarosdomen. Etter denne utstillingen har han besøkt en rekke katedraler i Europa og i Midtøsten.
Han har malt offentlige portretter av en rekke av Norges mest fremtredende personligheter, deriblant Kong Harald og Dronning Sonja, tidligere stortingspresident, nå president i Europarådet Thorbjørn Jagland, fiolinvirtuosen Arve Tellefsen og mange flere. Gullvåg ble i 2016 kommandør av St. Olavs orden for sitt kunstneriske virke.

Gullvåg har de siste ti årene også fått stor anerkjennelse som grafiker. Gullvåg er i stor grad er preget av den sterke trønderske tradisjonen for abstrakt og nonfigurativ kunst i tiden etter akademiet. Han hadde sterke forbilder i trøndermalere som Lars Tiller, Roar Wold og Jacob Weidemann.
(www.haakon-gullvaag.no).Webhotell levert av Nordic Hosting AS