KAIA HUGIN / TONJE MOE

Sandefjord Kunstforening har gleden av å presentere to separatutstillinger; Kaia Hugin ”Motholic Mobbles”, video og foto og Tonje Moe ”Momentum”, maleri. Utstillingene åpnes 6. mai kl 14:00. Begge utstillingene er støttet av Kulturrådet. Utstillingene står til 4. juni.

KAIA HUGIN, Motholic Mobbles, video og fotografi

Drømmelogikk. Det blir ikke gode historier av drømmer. Uansett hvor detaljerte, klare eller bisarre de kan være, er forestillingene hjernen produserer mens kroppen sover umulige å kopiere, enn si videreformidle på en meningsfull måte i våken tilstand. Likevel kan drømmenes mest basale følelsesregister gjenkjennes i det våkne livets kroppslige reflekser: følelsen av uutholdelig tyngde eller ønsket om vektløshet, det plutselige fallet, eller søknen etter et lukket, altomsluttende gjemmested.

Kaia Hugins serie videoperformancer «Motholic Mobbles» er produsert fra 2008, foreløpig i ni deler. For meg handler de litt om å forsøke å gripe slike kroppslige opplevelser vi har i drømme. Ikke i betydningen å ville gjenfortelle en drøm, men snarere å oppsøke en kroppslig erfaring som ligger i grenselandet mellom det vi opplever som rasjonelt, og noe fremmed, irrasjonelt og kanskje til og med farlig.

Alle «mobblene» bæres av en kompromissløs kroppslig tilstedeværelse. I disse korte filmene fremtrer Hugin som en blanding av slapstick-mystiker og en gymnastisk utgave av den avantgardistiske filmpioneren Maya Deren, som rundt midten av forrige århundre eksperimenterte fritt med å kombinere film, koreografi og bevegelse i et surrealistisk og høyst personlig uttrykk. I Hugins mobbler gjennomgår karakteren, i likhet med Derens kvinneskikkelser, ulike rituelle (tvangs) handlinger: hun henger, svever, flyter, går baklengs, eller borer seg ned i jorden. Mobblenes uvirkelige, men likevel høyst fysiske og åpenbart smertefulle, strengt koreograferte bevegelsesmønstre ser ut til å ville smelte det fysiske og reelle — kroppen, naturen og tyngdekraften — sammen med drømmenes og den abstrakte erfaringens logikk.

Arve Rød (kritiker og skribent)

I Sandefjord Kunstforening vil Kaia Hugin vise et utdrag filmer fra serien «Motholic Mobbles» samt en ny serie fotografier.

TONJE MOE, Momentum, maleri

”Jeg utforsker det jeg kaller ekspressiv lyrisk abstraksjon, med stor vektlegging på romfølelse. Dette ofte i kombinasjon med geometri og perspektiv. Bildene har gjennomgått en lang prosess hvor spontanitet og instinkt har stått sentralt. Jeg er interessert i hva som oppstår når jeg jobber raskt, energisk, uhemmet.  Dette gir maleriene en klar naturstruktur. 

Atelieret mitt er tapetsert med malerier, veggene og gulvet er dekt av både uoppspente lerret og lerret på blindrammer. Jeg jobber gjerne på mange malerier på en og samme dag, hopper fra det ene til det andre, fra gulv til vegg. Denne dansen fremmer spontanitet og legger listen lavt for djerv penselføring. Slik bygges så komposisjonene gradvis opp, og det dannes et teppe av ulike merkeavsetninger: penselstrøk,

fotavtrykk, malesøl, lag på lag med improvisasjon. Jeg begynner som oftest på gulvet, flytter lerretet opp på veggen, jobber videre der, for så å returnere det til gulvet. Dette skjer mange ganger, og over lang tid tilstrebes en slags orden i kaoset – den ene flaten går inn i den andre, her oppstår dybde, dynamikk, og til tider illusjonistiske svingninger mellom forgrunn og bakgrunn.

 Det er ingen klare spilleregler, ingen strenge organiseringsprinsipper som i mye av etterkrigstidens abstraksjon, snarere en nærmest arbitrær søken etter kontinuerlighet og sammenheng i billedflaten. Den romlige dimensjonen som oppstår når man jobber slik over tid, er et element som i høy grad definerer min kunst.

 Webhotell levert av Nordic Hosting AS