Ragnhild Wik / Tollef Thorsnes / Merete Klingen

Åpner 13. oktober kl 14:00. Står til 11. november.

Performance ved Merete Klingen hver lørdag kl 14:00 i utstillingsperioden. Siste lørdag 10.11 to performance, kl 14:00  og kl 15:00.

Åpningstider: Onsdag – søndag 12-16

Ragnhild Wik

Naturkrefter

Kreftene i naturen og menneskenaturen er inspirerende og fryktinngytende. På det ene siden skaperkraften og på den andre siden den ødeleggende kraften. Naturens enorme evne til å reise seg og gjenoppbygge er fascinerende og en stor kilde til inspirasjon. Elementene luft, vann, ild, jord gir liv, styrke og vekst, men tar også liv og skaper enorme ødeleggelser. Naturen og menneskene har samtidig en enorm evne til å spire, starte på nytt, reparere, bygge opp etter katastrofer og kriser.

Inspirert av nettopp naturkreftene utforsker Ragnhild Wik keramikken som materiale. Hun lager unike kunst- og bruksobjekter. Med utgangspunkt i motsetninger, leter hun etter en essensiell form for balanse, en helhet som framstår som mangfoldig og nyansert. Objektene streber ikke etter å fremstå som perfekte, men bærer heller preg av en leken, ufullkommen og fryktløs tilnærming til materialet.

Med bakgrunn som Designsjef på Porsgrund Porselænsfabrik og som en av gründerne av merkevaren Wik & Walsøe, har Wik opparbeidet seg massiv erfaring innenfor det kommersielle industridesignfeltet. I 2012 ble trangen etter å skape og forme med egne hender så sterk at Ragnhild Wik begynte å eksperimentere med å utforme håndlagde keramiske objekter. I 2014 valgte Ragnhild Wik å forlate firmaet hun selv hadde vært med å bygge opp, for å etablere sitt eget keramikkverksted i en stall i Schweigaardsgate. Siden har hun utforsket keramikken på fulltid med en særskilt interesse for det uforutsigbare potensialet som ligger i materialet.

Tollef Thorsnes

 Stammer vokser og spres

I overganger øker spenningene

Verdigheten settes på spill

Det kjennes til margen

Margsprekker går til kjernen

Det skaper åpninger

Tilbake står sprekker i fasaden

 «No core no fragments» er en utstilling om massemigrasjon, klimaendringer, verdighet og identitet. Thorsnes beskriver trær på følgende måte: Trær er grenseløse med sine ulike størrelser, farger, former. De lever og vokser nær sagt over hele verden og innvirker på hele verden. Trær lever en perfekt naturlig syklus ved fotosyntesen. Trær lagrer informasjon om klimaet. Forskere kan analysere trær og tolke klimaendringer. Selve trestammen med marg og årringene som bygger seg på kan assosieres til tid og levd liv, gode og dårlige år. Treet er ustyrlig selv etter at det er hugget ned, akkurat som individet kjører sitt eget liv:

Tollef Thorsnes er kjent for en omfattende faglig og kunstnerisk virksomhet med utvikling av unike former, hovedsakelig utført i tre og ved hjelp av ulike teknikker. Han kan vise til en bred produksjon som spenner fra avansert håndverksfaglig praksis til frittstående kunsthåndverk og installasjoner, gjerne utstilt i kirkerom. Tollef Thorsnes anvender og videreutvikler flere tradisjoner som han smelter sammen i sine verk. Tollef Thorsnes er Kunsthåndverker og dosent i kunst og håndverk.

Merete Klingen

FOOTPRINT PROJECT – installasjon og performance

”Hvilke minner bærer vi med oss når vi kommer til denne verden? Hvilke erindringer har vi med oss fra tidligere generasjoner og liv? Er det mulig å trene oss opp til å gjenerindre disse minnene? Gjennom slektsforskning har jeg kommet ni generasjoner bakover på morssiden.  Portrettene av mine formødre kommer klarere fram jo mer jeg graver. Hvem var de, hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? Prosjektet er et sjelsportrett hvor jeg går inn i mitt personlige arkiv og samtidig inn i det universelle. Hvordan kan vi bruke de gamle erfaringene til å finne nye veier?  Kan vi omprogrammere mønstre, traumer, sykdom og adferd?”

Merete Klingen har bakgrunn som scenekunstner, pedagog og sanger i Stella Polaris siden 1985. I prosjektet Footprint samarbeider hun med billedkunstnere for å undersøke et nytt kunstuttrykk. Kunstforeningens prosjektrom forvandles til et tidløst univers. Publikum trer inn i en verden av objekter, lyd, film og bilder og inn i kunstnerens erindringer. Merete Klingen gjennomfører en performance både i løpet av åpningshelgen og hver lørdag i løpet av utstillingen. I prosjektet samarbeider Klingen med billedkunstnerne Tollef Thorsnes og Ida Nove Cannon.Webhotell levert av Nordic Hosting AS