SIRI BERQVAM OG ATLE SELNES NIELSEN

7. mai – 5. juni

Siri Berqvam

“Med hjernen i hånden”

Jeg arbeider med temaer som omhandler menneske og teknologi. Insipasjonen henter jeg fra blant annet hjerneforskning og science fiction.

Bevisstheten er alt vi er og alt vi har. Jeg ser en parallell mellom hjerne og håndverk som ligger til grunn for de nyeste arbeidene mine. Hånden er det organet som krever størst plass i hjernen. Hjernen tilpasser seg etter håndens krav, og hånden kan forme hjernen. Å arbeide med hendene er helt grunnleggende menneskelig, og ved nye bevegelsesmønstre tegnes nye kart i hjernen.

De tekstile materialene og det organiske uttrykket som har fulgt meg i mitt kunstnerskap, står i kontrast til metall og elektronikk. Dette ligger også til grunn for mine undersøkelser.

Corpusculum Renis (2015) består av heklet ullgarn, nettverkskabler og elektroniske komponenter. Nyrene står for den livsviktige rensingen av kroppens avfallsstoffer. Disse prosessene i kroppen kontrolleres av den ubevisste hjernen, et omfattende system utenfor vår kontroll. Man er nå i gang med å utvikle helseapper, for å kunne kartlegge om noe i dette systemet skulle gå galt.

Atle Selnes Nielsen

Installasjon

Jeg lager kinetiske installasjoner med lyd. Stikkord er menneske-maskin, økologi og analog teknologi. Jeg arbeider rundt krysningspunktene mellom lydkunst, musikk, skulptur. Bruken av utdatert teknologi som materiale er en tematikk i seg selv.

Den veien mine arbeider tar fremover, vil være bakover i tid, fra en teknologisk virkelighet fra 60-tallet og tilbake til århundreskiftet med helmekaniske, manuelle installasjoner. Futuristene lagde sine «Intonarumori», støymaskiner inspirert av industriell støy. Tannhvalene lager sine lyder, ved hjelp høyt utviklede hjerner og akustiske organer. Her finnes det koblinger som jeg vil fabulere rundt.

Installasjonen på bildet heter “Flam” – en perkussiv installasjon bestående av blant annet tre replika av sjøfuglekranier. Disse hakker på tomme hermetikkbokser så det dannes en ujevn perkussiv lydstruktur. Selve ordet Flam blir brukt om en trommeøvelse som består av to enkle slag som spilles av vekslende hender. Ordet kan også tillegges flere andre betydninger som bedrag, spøk, hån, som igjen kan hentyde til det eksistensielle og økologiske alvoret som ligger til grunn for arbeidet.

Sir Berqvam og Atle Selnes Nielsen har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, der begge gikk ut i 2006.Webhotell levert av Nordic Hosting AS