Thea Andenæs / Lise Steingrim

Thea Andenæs / Lise Steingrim (forsidebilde “Åpninger III”)

Maleri og skulptur

Åpner 5. mai kl 14:00. Utstillingen står til 3. juni.

Thea Andenæs – ”Bølgelengde” – maleri og skulptur

Thea Andenæs kunstnerskap består av tekstilorienterte malerier og beslektede installasjoner og skulpturer i varierende materialer som glass, tekstil, porselen, metall og marmor. Kunstneren undersøker materialenes sanselighet og deres iboende egenskaper. Utstillingen ”Bølgelengde” viser arbeider i et spekter av klare farger. Utstillingen kretser rundt persepsjon og fargeopplevelsen som produseres i hjernen. Interessen for håndverket er gjennomgående og gjenspeiles i maleri-prosessen der utgangspunktet er farging av linlerret. Motivene som fremkommer er organiske former som ofte fremstår som svevende – som både er og ikke er. Enkelte av maleriene fremstår umiddelbart som monokromer, men ved nærmere iakttagelse fremkommer nyansene. Glasskulpturene er selvstendige objekter, men binder utstillingen sammen gjennom både kontrast og samspill med uttrykket i tekstil-arbeidene. Skulpturene er et samarbeid med Magnor Glassverk og er håndblåst samt formet for frihånd i krystall.

Thea Andenæs (f. 1973) er utdannet billedkunstner og siviløkonom, med BA fra KHiO og siv.øk fra BI. Hun arbeider med maleri, skulptur og installasjon. Bakgrunnen gir en tverrfaglighet som gjenspeiles i hennes interdisiplinære fremgangsmåte og ukonvensjonelle bredde i teknikker og materialvalg. Andenæs har deltatt på flere gruppeutstillinger, juryerte utstillinger og sist år med separatutstilling på Galleri Semmingsen i Oslo, deltakelse på jubileumsutstillingen på Ormelet – Tjøme Kunst- og kultursenter og gruppeutstilling i Bærum Kunsthall.

 

Lise Steingrim “Å gå i dybden” – maleri

– I mitt arbeid undersøker jeg indre og ytre strukturer. Ofte kan dette ende med et utgangspunkt i fotografier avbildet i gamle leksikon. Der finner jeg også inspirasjon til denne tidens særegne design og tekniske mekanismer. Jeg har de siste årene kartlagt en skog rett ved der jeg bor. Jeg har tatt fotografier og tegnet skisser. Jeg har merket meg dens trær, stammer, røtter, stier og terreng.
En hel topografi i min skog. Etter kartleggingen har jeg gått tilbake til atelieret mitt, og prøvd å bryte ned naturformene i fotografiet jeg har tatt eller skissen jeg har tegnet. Naturformene har blitt geometrisert og motivene brukket ned til selvstendiggjorte billedelementer. Det kommer også tider for en arkeologisk prosess, hvor jeg lager mange små skisser som driver arbeidsprosessen fremover som små skritt mot et større prosjekt. Jeg graver meg gjennom historiens og materiens lag med en liten skje, mot restene av et gullkantet grunnfjell jeg ikke vet om finnes. Tanken må spisses. Det tar den tiden det tar. Motivene er abstrakte elementer, master, rørsystemer, manualer, skjemaer, kart, landskap. Det er tiden for å rydde opp i kaoset. En hyllest til abstraksjonismen og Mondrian.”Webhotell levert av Nordic Hosting AS