AKTIV MATERIE – MARIANNE HEIER/FRANZ P. SCHMIDT/HAiKw/

Utstillingen åpner lørdag 5. september kl 14:00 med performancen “Fabrikklivet er en gåte” av og med kunstnerne Heier og Schmidt. Denne performancen fremføres også siste utstillingsdag 4.10 kl 14:00. Lørdag 26. september kl 14:00 fremfører Marianne Heier og Irma Heier Vaglieri performancen The Rake’s Progress II.

Utstillingen AKTIV MATERIE er et samarbeid mellom kunstnerne Marianne Heier og Franz P. Schmidt. Samarbeidet, som dreier rundt kunstnernes direkte erfaringer med tekstilindustrien, startet som et kunstoppdrag for Ålgård i Rogaland i 2016, og videreføres nå i Sandefjord Kunstforening.

Ålgård er et lite bysamfunn grunnlagt rundt produksjon av ullvare. Stedet er et eksempel på den historiske utviklingen norsk tekstilindustri har gjennomgått siden den industrielle revolusjonen. Ålgårds historie danner konkret utgangspunkt for å diskutere globale problemstillinger tilknyttet tekstilindustrien og dens historie, som for eksempel klassekamp, feminisme, miljøspørsmål, produksjons- og forbruksmønstre. Heier og Schmidts arbeider undersøker forskjellige aspekter ved dette, fra det globale, markedsøkonomiske til det personlige, psykologiske, kroppslige og intime, og går inn i problemstillingene via arkitektur, tekstilkunst, dans, klær, tekst, performance og installasjon. 

Tekstilindustrien er en av verdens største industrier. Den sysselsetter millioner av mennesker og danner grunnlag for økonomien i flere land. Siden den industrielle revolusjonen har forholdene i tekstilindustrien vært tett knyttet til politiske spørsmål med nær tilknytning til demokratiet selv. Endringer i globale produksjons- og forbruksmønstre i denne industrien har historisk sett ofte hatt stor betydning for lokalsamfunn verden over, og naturligvis også her i Norge.

MARIANNE HEIER jobber med spørsmål tilknyttet forholdet mellom kunst, marked, makt og verdi. Et hovedspørsmål i arbeidet hennes er hvordan forskjellige verdisystemer overlapper hverandre, og hva som faller gjennom glippene imellom dem. Fins det noe som kan unndra seg kapitalismens markedslogikk? Arbeidene hennes har form av stedsspesifikke, tekstbaserte performancer der arkitekturen spiller en vesentlig rolle. Hun inkluderer ofte innslag av sang, dans, pyroteknikk og lignende.

FRANZ P. SCHMIDT har i mange år arbeidet med å kartlegge virksomheten og potensialet i norsk tekstilindustri som håndverkstradisjon. Ved å ta for seg konkrete eksempler på tekstiler og gjenoppta produksjonen av disse i liten skala, skaper han eksempler på en produksjonsøkonomi som kunne vært bærekraftig og representert et reelt alternativ til den vi lever med i dag. Disse prosjektene blir modeller for et annet forhold til produksjon, forbruk og verdi, og belyser helt konkret aspekter som økologi, kulturhistorie, økonomi, design og arbeidsforhold både i dag og gjennom historien.Webhotell levert av Nordic Hosting AS