GALINA MANIKOVA OG LENE AKOPIAN

3. september – 2. oktober

GALINA MANIKOVA

Foto

“Øynene som ser”

De individuelle hendelsene i mitt liv påvirker valg av tema, materiale og uttrykk i mitt arbeid. Dette prosjektet handler om mitt liv i et fremmed landskap, om å være kontinuerlig eksponert, fremmedgjort og observert. Øynene symboliserer nettopp dette: å se og å bli sett.

Nærbilder av øynene til ulike personer blir blåst opp til store formater, kopiert på håndlagde fotoemulsjoner, påført for hånd på gjennomsiktig silke som blir spent opp og hengt i utstillingsrommet. Bildene blir på denne måten synlige fra begge sider. Motivene overlapper og skaper nye former avhengig av hvor man befinner seg lokalet.

Bevegelige stillbilder er fulgt opp med videoprojeksjoner på flere lag av gjennomsiktig silke. Utrykket blir subtilt, mykt og delikat. Utstillingslokalet blir en del av utstillingen, publikum beveger seg rett inn i bildene, blir reflektert og skaper nye bilder under ulike synsvinkler.

Installasjonen er fordelt på to rom og forandrer seg kontinuerlig avhengig av hvor man befinner seg i rommet. De runde fotografiene i to farger snur seg rundt sammen med de store linsene som reflekterer alle de andre objektene og skaper stadig nye synsvinkler.

LENA AKOPIAN

Grafikk og tegninger

“Luftige omgivelser “

– Natur og miljø har alltid berørt, inspirert og formet min kunst. Forurensning forårsaket av menneskelig aktivitet ved spredning av giftige stoffer i luft, vann og jord, skadelig virkning på menneskehelse, dyr og planter er stikkordene for flere av mine kunstverk.

Arbeidet med grafikk teknikker er krevende, men veldig fengslende arbeidsprosess. Bak meg har jeg tung bagasje med hardt arbeid gjennom utallige, dager- netter-måneder-år, mange kilo sinkplater og litosteiner, som følger meg gjennom tiden og som bevarer sine sannhetens øyeblikker. Denne kreative tidsreisen med egne regler og lover er en vei til selvoppdagelse som begynner fra visualisering av idéer og fortsetter ved å krysse grensene.

Lena Akopian er billedkunstner utdannet ved Latvias Kunstakademiet i Riga. Hun har bodd og hatt sitt kunstneriske virke i Norge siden 1990.Webhotell levert av Nordic Hosting AS