Merete Joelsen Aune / Verena Winkelmann / Synnøve Sizou G. Wetten

Sandefjord Kunstforening har gleden av å presentere tre kunstnere i utstillingen som åpnes av Hedevig Anker lørdag 15. oktober kl 14:00.

Synnøve Sizou G Wetten

TRANSITION XXYX

Vitenskapelige og teknologiske fremskritt er hele tiden med på å forme menneskets forståelse av sin egen tilværelse. Med sine poetiske og atmosfæriske kortfilmer utforsker Synnøve Sizou G. Wetten eksistensielle spørsmål som oppstår når grensene mellom biologi og teknologi viskes ut. Hva skjer med opplevelsen av ‘jeget’? Hva skjer med opplevelsen av tid? Hva former et fellesskap? Og hvor går egentlig skillet mellom bevissthet og kunstig intelligens? I utstillingen blir to filmer av Wetten vist som romlige installasjoner. Filmene belyser menneskelige tilnærming til bevissthet og følelser i møte med kunstig intelligens og utvidede virkeligheter. Sammen fungerer de som poetiske spekulasjoner om fremtidsmennesket sett fra et feministisk og posthumanistisk perspektiv.

Gjennom filmatiske fremtidsvisjoner visualiserer Wetten forslag til hvordan verden kan utvikles i nye retninger, og hvordan bevisstgjøring og programmering med queer-feministiske algoritmer kan være en avgjørende nøkkel i denne utviklingen. Karakterene i filmene er sansende skapninger og aktive politiske aktører som bruker berøring, nærhet, solidaritet og empati som radikale verktøy. Mimikk, blikkveksling og kroppsspråk – i samspill med et atmosfærisk og suggererende lydbilde – bygger opp om en subtil form for kommunikasjon.

Begrepet ‘utvidet virkelighet’, er et sentralt element i menneskets interaksjon med teknologi. Speilinger er et gjennomgangstema i filmene. Simulerte speil benyttes i teknologi under benevnelsen AR; augmented reality (utvidet virkelighet). I filmen IS THIS NOW? XXYX speiles et enegget tvillingpar i en utvidet virkelighet, og i filmen TRANSITION III får speilet en sentral og konfronterende rolle i spørsmål knyttet til bevissthet og identitet.

Merete Joelsen Aune vever sammen indre og ytre verdener i sitt arbeid. Prosesser og tilstander i naturen og universet fungerer som en abstrakt legemliggjøring av det som utspiller seg i bevisstheten; tankene, følelsene, ideene, minnene, det som i seg selv ikke har noen form. Kunstnerskapet hennes er preget av en interesse for naturvitenskap og filosofi, og Aune har over lengre tid konsentrert seg om stjerner og steiner, fysiske størrelser med livsløp som overskrider menneskelige perspektiver. Prosjektene er forankret i hennes egne indre erfaringer, samtidig som de i form og innhold tilslører grensene mellom det subjektive og objektive, mellom fantasi og virkelighet. Ulike uttrykk arrangeres og arkiveres i samlinger, installasjoner eller bøker. Arbeidsprosessen påvirkes av tidsaspektet og materialvolumet som kjennetegner arkivet som konsept, og kan beskrives som en langvarig og insisterende studie i visuell og skriftlig form.

Verena Winkelmann

I Winkelmanns kunstneriske praksis bearbeides temaer fotografisk over lengre tidsperioder. Ved inngående arbeid igjennom motivene og ved å gjentagende fotografere det samme, oppnås en slags tetthet og intensitet. Det serielle kan også gi betrakteren innblikk i nyanser og nye formale sammenhenger.

I prosjektet Field har kunstneren over flere år fotografert åkeren om dagen og om natten. Prosjektet startet med en grunnleggende interesse for hva som befinner seg i åkeren. Winkelmann startet med å fotografere i alle årstider og observere endringer fra år til år. Etter hvert oppdaget kunstneren mer spesifikke dyrkingsprosesser i form av økologisk jordbruk. Hver grønnsak blir behandlet nærgående og omsorgsfullt. I det siste året har hun kun fotografert på to slike gårder. Winkelmann er interessert i det hemmelige livet når grønnsakene hviler og ikke får tilført naturlig lys. Med sitt flerårige prosjekt om grønnsaker vil kunstneren belyse både den nattlige tilstedeværelsen til ulike vekster, men også se hva de kan fortelle oss. Hvilke individuelle kjennetegn og visuelle kvaliteter besitter de? Hvilken hemmelighet holdes skjult for oss? 

I forbindelse med utstillingen kommer boken Fields ut på det tyske kunstbokforlaget LUBOK.

Utstillingen står til 13. november.Webhotell levert av Nordic Hosting AS