SUZANNAH ØISTAD / ARNE RYGVOLD

Velkommen til utstillingsåpning 13. mai kl 14:00 i Sandefjord Kunstforening.

Suzannah Øistad – Gå gjennom rom og møte skyggene
Arne Rygvold – Hands on

Utstillingen står til 11. juni

SUZANNAH ØISTAD
Gå gjennom rom og møte skyggene

Gjennom teatralske tablåer, satt sammen av utskårne figurer i tre, blir minner fra familietabuer og drømmer visualisert i trykk. I arbeidene utforsker Øistad hvordan vi blir påvirket og formet av de minnene og historiene som ikke prates høyt om, men som ulmer i skyggen av våre liv. Hennes grafiske arbeider bygger på puslespillteknikken i tresnitt som er satt sammen av et stort antall former. Figurene og formene er hentet fra tegnebøker og skisser fra drømmer, og motivene beveger seg tematisk mellom hverdagens inntrykk og fantasiens hemmeligheter. Gjennom tegningene nøster hun opp og bryter ned minnene i et sammensurium av fragmenter. Ulike elementer møtes i dialog der ulike og uventede situasjoner oppstår. Fortidens minner gjenoppstår som skyggebilder og konfronteres med nåtiden. Øistads utstilling gir oss muligheten til å se verden gjennom hennes øyne, og reflektere over hvordan våre egne minner og opplevelser påvirker vårt syn på virkeligheten.
Suzannah Øistad (f. 1993) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo med bachelorgrad i billedkunst fra Kunstakademiet og mastergrad i Medium- og materialbasert kunst i grafikk. Hun har sitt arbeidssted i det gamle grafikkverkstedet til Guttorm Guttormsgaard på Blaker gml. meieri. Hun har stilt ut både innenlands og utenlands, bl.a. i Galleri Adde Zetterquist, Kragerø Kunstsenter, Akershus Kunstsenter og Det danske plakatmuseet i Aarhus.

ARNE RYGVOLD
HANDS ON

Arne Rygvold arbeider med vegg- og takmontert skulptur i materialet tre. Kunstnerens utgangspunkt er interessen for det sanselige og det materielle i en kunstproduksjon, der utligning av spenningen mellom framstilling og uttrykk skaper et meningsinnhold. Produksjonen tar også opp i seg kroppen som utforskende i forhold til rom, bevegelse og handling.

-Fysisk tilstedeværelse i den kunstneriske prosessen er viktig for meg. Ikke som et nostalgisk savn av håndverkets posisjon, men som en sansningens observasjon her og nå. Ut fra en slik tankegang velger jeg å kalle skulpturene for «materielle hendelser» som forholder seg til ideen om at en og samme hendelse kan være seg selv og noe annet samtidig. Jeg tar hovedsakelig utgangspunkt i enkle geometriske former, som åpnes, vrenges eller kappes og snittes opp. Formene er enkle med klare gestalter. Men overflaten har spor etter kompliserte, flerleddete prosesser. Sentrale begreper på det fysiske planet er linjer, strek, kanter, utvendighet, innvendighet. Dette er strukturer som også refererer til den menneskelige psyke og naturen. Jeg arbeider med materiens/materialets ekspressive kvaliteter, og rommet som en dynamisk størrelse.

Arne Rygvold er utdannet ved Vestlandets kunstakademi i Bergen. Han har stor utstillingsaktivitet, både separatutstillinger og gruppe- og kollektivutstillinger i Norge og i Norden. Hans skulpturer er innkjøpt blant annet av Steinkjer kommune, Oslo kommunes kunstsamling, Haugesund Billedgalleri, Gøteborg kunstmuseum og Kulturrådet. Utsmykkinger av Rygvold kan ses ved Inderøy videregående skole, Innherred sykehus, Levanger, Smørsbroen, Bergen og Gullfaks B, Nordsjøen. Rygvold bor og arbeider på Blaker i Lillestrøm kommune.Webhotell levert av Nordic Hosting AS