Espen Bergum Brændsrød / Fra håndens synspunkt

ESPEN BERGUM BRÆNDSRØD

12. oktober – 10. november

Utstillingen åpner lørdag 12. oktober kl 14:00 av billedkunstner Mari Røysamb.

Espen Brændsrøds kunstneriske arbeid har forankring i maleriet som medium. I forlengelsen av sine maleriprosjekter har han de siste årene jobbet både mer skulpturelt, og med tegning, men stadig med en underliggende tanke om maleriet som arbeidets opphav eller referansepunkt. Brændsrøds praksis fra de seneste årene kan sies å bestå i ulike former for materialundersøkelser innenfor et “maleriets utvidete virkefelt”.

De skulpturelle arbeidene fra denne perioden er ofte bygget opp rundt enkle, “fattigslige” materialer (grå bokpapp, MDF eller maskeringstape). I kunstsammenheng kan man kanskje si at slike materialer er sekundære, da de vanligvis heller brukes til å pakke inn kunsten enn til å være del av den. I noen verk har Brændsrød tatt direkte utgangspunkt i sekundære masser fra arbeidsprosessene; i materialopphopninger fra tidligere utførte skulpturer, restmaterialer fra maleriprosesser eller funnede objekter, som igjen har blitt råmateriale for bearbeidelse. Brændsrøds arbeidsformer (og verk) er ofte preget av langsomme og prosessorienterte tilnærminger, gjerne med referensielle berøringer til kunstneriske praksiser fra 1960- og 70-tallet.

I utstillingen “Fra håndens synspunkt” vil Brændsrød i tillegg til å vise nye arbeider, også søke å gripe tilbake i tid i eget kunstnerskap, og vise et (bearbeidet) tverrsnitt fra det siste tiårets kunstneriske aktivitet. Et gjennomgående trekk ved aktiviteten fra disse årene har vært visuelle material- og strukturundersøkelser basert på enkle, manuelle bearbeidelsesmetoder. Med ulike tekninske- og temperamentsmessige innfallsvinkler.Webhotell levert av Nordic Hosting AS