Sandra Mujinga – vinner av Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2021

 Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2021 er tildelt Sandra Mujinga for installasjonen Pervasive Light. Prisen er på 200 000 kroner. Prisvinneren får også en separatutstilling i Sandefjord Kunstforening i 2022. Prisen ble delt ut 30. april i Sandefjord Kunstforenings lokaler. Se digital offentliggjøring:
https://youtu.be/2yu3ITb2LgM

ÅPENT FRAM TIL 9. MAI. HVER DAG FRA 1200 – 1600!!!

Juryens uttalelse:

Sandra Mujingas verk «Pervasive Light» er sterkt både estetisk og tematisk. Det møter oss i lydform allerede i galleriets hovedsal, og trekker oss innover i installasjonens to rom. Det første er skyggelagt og helt tomt, og fungerer som en nøytral sluse før vi entrer det innerste rommet, der verket er installert. Det kjennes som å komme inn i en mørk, varm, tett og pulserende hule, et hemmelig, uoppdaget rom innerst i kunstforeningen. Vi snubler litt før blikket venner seg til mørket, og vår famlende usikkerhet kontrasteres umiddelbart av sikkerheten og autoriteten i Mujingas videoinstallasjon: vi omfavnes. Over tre vertikale skjermer i tilnærmet kroppsformat flimrer bilder av en karakter ikledd et delvis lysreflekterende kamuflasjekostyme. Hun møter ikke blikket vårt, anerkjenner ikke tilstedeværelsen vår, lar seg ikke fange. Gjennom bestemte, rytmiske bevegelser flimrer hun inn og ut av mørket, dukker opp og forsvinner igjen, skifter størrelse og form foran øynene våre. Oftest aner vi bare at hun befinner seg der et sted, løst beskrevet av de lysreflekterende kantbåndene på kostymet hennes. Hun skaper og styrer sitt eget bilde, eier det fullt og helt. Hun har oss i sin hule hånd, vi er gjester, eller kanskje inntrengere i hennes verden. Mujinga snur blikket vårt og dekonstruerer implisitt ideen om ‘den andre’. For hvem er subjekt og hvem er objekt i dette rommet? Hvem eier bildet som produseres og hva betyr blikket vårt? Mujinga benytter dyphavsskapninger og deres evne til å skape eget lys i mørket som politisk og poetisk metafor for spørsmål tilknyttet synlighet og usynlighet. Denne metaforen bærer verket og gjennomsyrer det til minste detalj; kostymet, skuespillerens bevegelser, klippen, rommets innredning, det sterke valget i å la det første rommet stå helt tomt. Videoinstallasjonens lydspor er loopet i utakt med bildet, noe som gjør at verket hele tiden gjenoppstår i nye, dynamiske former. Det fins ingen begynnelse og slutt her, men snarere en kontinuerlig, dynamisk tilstand.  

«Pervasive Light» springer ut av et tydelig artikulert, komplekst og sanselig kunstnerisk univers som beveger seg originalt, fritt og uanstrengt mellom en rekke teknikker og formater. Mujinga behandler høyaktuelle temaer tilknyttet synlighet, representasjon og makt poetisk, effektivt og generøst. «Pervasive Light» er mektig, gripende og vakkert. Det fremstår som et vesentlig verk i et imponerende og viktig kunstnerskap som uten tvil er i ferd med å sette agenda både nasjonalt og internasjonalt.

Digital offentliggjøring Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2021

Juryen for Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2021 består av: Antonio Cataldo, kunstnerisk leder ved Fotogalleriet i Oslo, Hanne Mugaas, direktør og kurator ved Kunsthall Stavanger, kunstner Marianne Heier, Mats Stjernstedt, direktør ved Malmö Konsthall og styreleder i Sandefjord Kunstforening Signe Hultgren.

Daglig leder i Sandefjord Kunstforening , Kari Berge, koordinerer og leder prosessen og har ansvaret for kunstprisutstillingene.

Dette er femte gang prisen deles ut. Det er en godt forankret, lokale aktør som står bak sponsoratet av selve prispengene; Odd Gleditsch AS.

 Dette er femte gang prisen deles ut. Tidligere vinnere: Kiyoshi Yamamoto, 2019, Marthe Ramm Fortun, 2017, Jumana Manna, 2015 og Steinar Haga Kristensen, 2013.

 Kunstforeningens formål er å støtte og stimulere unge, nasjonale talenter og gi framtidens kunstnergenerasjon utviklingsmuligheter. Sandefjord Kunstforening har som mål å være en viktig arena for unge samtidskunstnere både regionalt og nasjonalt. Sandefjord Kunstforening håper kunstprisen vil være et viktig springbrett både for kunstnere og for publikum. Prisen deles ut hvert andre år.Webhotell levert av Nordic Hosting AS