Truet ART

Sandefjord Kunstforening har gleden av å presentere utstillingen “Truet ART”. En utstilling av og med elever fra Kunst, design og arkitektur ved Sandefjord Videregående Skole. Utstillingen åpner lørdag 14. november klokken 14:00 og står til 17. november. Gjeldene smittevernregler følges til punkt og prikke. Åpent søndag, mandag og tirsdag 1200 -16-00.

Les teksten lærerne har skrevet om utstillingen her:
Fremtidens forvaltere av kunstarenaer og estetiske yrker stiller ut oppgavearbeider i Sandefjord Kunstforening!
SVGS elever ved Kunst, Design og Arkitektur, KDA, viser sin faglige bredde i utstillingen Truet ART. Arbeidene vises gjennom ulike kunstuttrykk som media, skulptur, installasjoner, tegninger, foto, grafikk samt arkitektur og designarbeider.
Analog og digital dokumentasjon av arbeidsprosessene, er supplerende til formidlingen. Vår kulturarv, kunsthistorie og samtidsaktuelle temaer som miljø, utenforskap og truede dyrearter, bearbeides gjennom visuelle språk. Et eksempel er 2KDA sine store kulltegninger, hvor dyreartene tematisk skildres, med virkemidler som lys og skyggeeffekter fra Barokkens tidsalder.
Nå er disse livsviktige kunstfagene i samme situasjon som dyreartene. Fagene trues med nedleggelse.
Elevenes kreative mangfold bekrefter at visuell og kunstnerisk språkbruk er medfødte egenskaper som utvikles best ved å bli stimulert og forvaltet. Nåtiden lokalt kan ikke frarøve oss denne viktige evnen til å delta i og bruke et globalt språk.
Fagene på KDA utfordrer til å tenke innovativt, utforske, fokusere på framtiden, på bærekraft og viktige verdigrunnlag som samspill, empati, solidaritet og relasjonsbygging. Fremtiden behøver disse egenskapene!
Sandefjord videregående skole med sine estetiske fagtilbud har under flere år vært med på å gi solide, faglige plattformer til elever som har gjennomført høyere utdanning innen KDAs yrkesområder. Evne til problemløsning, vurdering av eget arbeid og kritisk tenkning er etterspurte egenskaper innen mange fagfelt.
Sandefjords kulturelle utvikling og menneskelige kapital skal vokse!Elevene vil med denne utstillingen vise og formidle kompetanse som nå er utrydningstruet ved Sandefjord VGS.Nina Heum lektor og fagutvikler
Jan Einar Skarsholt Adjunkt MVD,KDAWebhotell levert av Nordic Hosting AS