ÅRSPROGRAM 2016

Last ned årsprogrammet som pdf 

Peter Esdaile
6. februar – 6. mars
Maleri og skulptur
”Meditations on Mind and Matter”

Fra langt tilbake har Østens og Vestens filosofi og tro stått i kontrast til hverandre, nærmest som yin og yang. Denne utstillingen er som en meditasjon og en hylles til yoga og den menneskelige og kroppslige erfaring som reflekteres i kontrastene, men også sammensmeltningen av østlige og vestlige verdiger, inspirert av min reise til Bali i Indonesia tidligere i høst.

Peter Esdailes skulpturelle sjakkspill fra 2002 har fått en ny relevans, også rent kunstnerisk. Isteden for den vanlige motsetningen mellom sort og hvit introduseres usikkerhet og forvirring fremprovosert av brikkenes gråsoner og farger.
I hovedsak er de skulpturelle verkene og de mer kontemplative malerier en refleks av den vestlige impulsen til å dominere, skape orden og struktur. Mens østlig filosofi, med vekt på introspeksjon og overgivelse til livets mysterium, ber oss om å ta en pause og stille spørsmål ved den vestlige oppfatningen av fremgang.
Utstillingen er en meditasjon  over samspillet mellom øst og vest, en hyllest til inspirert strategisk planlegging som har kapasitet til å tilby kreative løsninger på dypt utfordrende problemer. Sammen med intuisjon, samt en god del hell, kan det være med å skape og implementere nye strukturer og systemer som kan bringe optimisme og fred.
19. mars –  24. april
Kunstprisvinner Jumana Manna
Utstillingen åpnes 19. mars kl 14:00 med visning av filmen ”A magical substance flows into me”. Etter filmvisningen blir det en kunstnersamtale med kunstkritiker Marit Paasche og kunstneren Jumana Manna.
Jumana Manna vant Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2015 med installasjonen “Walk Like a Vase”. I tillegg til prispengene får vinneren en separatutstilling i Sandefjord Kunstforening året etter. I vårens utstilling er Jumana Manna aktuell med en helt ny filminstallasjon hvor hovedverket er filmen  A magical substance flows into me, (70min HD video, 2015). Filminstallasjonen er nettopp vist i Chirsenhale Gallery i London og skal deretter vises i Malmø Kunsthall. Hun er også invitert til kunstbiennaler i Australia og Marokko dette året.
I filmen utforsker Jumana Manna de musikalske tradisjonene i ulike lokalsamfunn i og rundt Jerusalem. Hun møter musikere der de bor og lever og hun gjennom møtene undersøker hun potensialet til tale og sang som kroppslige minner. Verket er basert på research knyttet til etno-musikkviter Robert Lachmann (1892-1939) og et radioprogram han gjorde for Palestina Broadcasting Service in 1936.
JURYENS BEGRUNNELSE –  KUNSTPRISVINNER 2015

Juryen har valgt å gi årets pris til en kunstner som utmerker seg med en sterk materialbruk og en aktuell bearbeiding av historiske og politiske referanser. Årets prisvinner knytter sammen metoder fra historie, antropologi og arkeologi på en måte som gir verkene hennes et distinkt nærvær.

Med installasjonen «Walk like a Vase» kobler kunstneren den store fortellingen om å være menneske i en politisk virkelighet sammen med konkrete kroppslige erfaringer. Verkene har en tilstedeværelse som minner om vår sårbarhet som mennesker. Vi blir direkte berørt av krukker som tar kroppsliknende former, bølgende fragmenter av menneskehud og veggelementer som gir assosiasjoner til krigsskadd arkitektur. Hun skaper en forbindelse mellom den ytre verdens brutalitet og kroppens indre. Slik aktiveres vi som betraktere og det oppstår en følelse av å være sterkt til stede i installasjonen.

Installasjonen uttrykker en dyp humanisme som går langt ut over det illustrative. Her tematiseres forholdet mellom krigens ødeleggelser og kulturarvens betydning. Installasjonen kan også oppleves som en fristilling mellom mannlige og kvinnelige elementer. Møbler dekonstrueres, skulpturer oppløses og feminine former bringes inn. De delte kroppene gjøres gyldige og bringer tankene hen på tortur og smerte. Kunstneren er sterkt til stede og uredd i sitt uttrykk.
7. mai – 5. juni
Siri Berqvam og Atle Selnes Nielsen
Åpning 7. mai kl 14:00
Siri Berqvam
“Med hjernen i hånden”
Jeg arbeider med temaer som omhandler menneske og teknologi. Insipasjonen henter jeg fra blant annet hjerneforskning og science fiction.
Bevisstheten er alt vi er og alt vi har. Jeg ser en parallell mellom hjerne og håndverk som ligger til grunn for de nyeste arbeidene mine. Hånden er det organet som krever størst plass i hjernen. Hjernen tilpasser seg etter håndens krav, og hånden kan forme hjernen. Å arbeide med hendene er helt grunnleggende menneskelig, og ved nye bevegelsesmønstre tegnes nye kart i hjernen.
De tekstile materialene og det organiske uttrykket som har fulgt meg i mitt kunstnerskap, står i kontrast til metall og elektronikk. Dette ligger også til grunn for mine undersøkelser.
Corpusculum Renis (2015) består av heklet ullgarn, nettverkskabler og elektroniske komponenter. Nyrene står for den livsviktige rensingen av kroppens avfallsstoffer. Disse prosessene i kroppen kontrolleres av den ubevisste hjernen, et omfattende system utenfor vår kontroll.  Man er nå i gang med å utvikle helseapper, for å kunne kartlegge om noe i dette systemet skulle gå galt.
Atle Selnes Nielsen
Installasjon
Jeg lager kinetiske installasjoner med lyd. Stikkord er menneske-maskin, økologi og analog teknologi. Jeg arbeider rundt krysningspunktene mellom lydkunst, musikk, skulptur. Bruken av utdatert teknologi som materiale er en tematikk i seg selv.
Den veien mine arbeider tar fremover, vil være bakover i tid, fra en teknologisk virkelighet fra 60-tallet og tilbake til århundreskiftet med helmekaniske, manuelle installasjoner. Futuristene lagde sine «Intonarumori», støymaskiner inspirert av industriell støy. Tannhvalene lager sine lyder, ved hjelp høyt utviklede hjerner og akustiske organer. Her finnes det koblinger som jeg vil fabulere rundt.
Installasjonen på bildet heter «Flam» – en perkussiv installasjon bestående av blant annet tre replika av sjøfuglekranier. Disse hakker på tomme hermetikkbokser så det dannes en ujevn perkussiv lydstruktur. Selve ordet Flam blir brukt om en trommeøvelse som består av to enkle slag som spilles av vekslende hender. Ordet kan også tillegges flere andre betydninger som bedrag, spøk, hån, som igjen kan hentyde til det eksistensielle og økologiske alvoret som ligger til grunn for arbeidet.
Sir Berqvam og Atle Selnes Nielsen har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, der  begge gikk ut i 2006.
SOMMERUTSTILL HÅKON BLEKEN
25. juni – 21. august
Åpning 25. juni kl 14:00
Maleri og grafikk
Håkon Bleken er født i 1929 i Trondheim. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi (1949-1953), og har hatt stor innflytelse på den norske samtidskunstscenen. Han har blant annet hatt separatutstillinger i Nasjonalmuseet for Samtidskunst, Henie Onstad Kunstmuseum, Kunstnerforbundet, Galleri Brandstrup og i en rekke andre gallerier. Bleken ble i 2005 tildelt Anders Jahres Kulturpris og i 2009 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.
I nesten hele etterkrigstiden har Håkon Bleken vært en av de mest markante skikkelsene i norsk kunstliv. Han har satt sitt tydelige preg på utviklingen av både maleriet, tegningen og grafikken, men også men også gjennom teoretiske diskusjoner og holdninger. Fra 1962-1972 var Bleken førsteamanuensis ved Institutt for form og farge på NTH.
Billeduttrykket hans har en stor spennvidde og omfatter alt fra kompliserte, sammensatte komposisjoner til  figurative bilder.
En periode rundt 1970 laget Bleken nesten utelukkende kulltegninger. Hans utradisjonelle kulltegningsteknikk, med sjablonger, kulldryss, skvetting med fiksativ og avtrekking med sugende papir, fornyet kulltegningen som medium. I disse utkrystallieres etter hvert et tema som skulle bli dominerende også hans malerier; kontrasten og konflikten mellom det menneskelige nære forhold.
Det må alltid være noe gjenkjennelig; en gjenkjennelig stemning, følelse, karakter, ikke nødvendigvis figurativt. Tiller så en firkant som en firkant. Det ble en vindusåpning for meg.
Bleken var festspillutstiller i Bergens Kunstforening i 1978, og i 1991 hadde han retrospektive utstillinger i Kunstnernes Hus i Oslo og i Trondhjems Kunstforening.
Han har flere betydelige utsmykningsoppgaver bak seg, som i St. Olavs kirke og Olavshallen i Trondheim, og i Oslo Konserthus og på Sentralstasjonen i Oslo.
Jeg er en ganske beskjeden fyr som alltid forsøker å gjøre det bedre. Jeg tror ikke helt på de som sier at kritikk ikke betyr noe. Ros gjør meg veldig begeistret. Jeg er en mann som aldri har funnet min plass eller meg selv, og det er jeg temmelig glad for. Det er denne driften som gjør at jeg maler, skape kosmos i kaoset. (sitat fra intervju med Fineart).
Galina Manikova
Lene Akopian
3. september – 2. oktober
Åpning 3. september kl 14:00
Galina Maniokova
Foto
“Øynene som ser”
De individuelle hendelsene i mitt liv påvirker valg av tema, materiale og uttrykk i mitt arbeid. Dette prosjektet handler om mitt liv i et fremmed landskap, om å være kontinuerlig eksponert, fremmedgjort og observert. Øynene symboliserer nettopp dette: å se og å bli sett.
Nærbilder av øynene til ulike personer blir blåst opp til store formater, kopiert på håndlagde fotoemulsjoner, påført for hånd på gjennomsiktig silke som blir spent opp og hengt  i utstillingsrommet. Bildene blir på denne måten synlige fra begge sider. Motivene overlapper og skaper nye former avhengig av hvor man befinner seg lokalet.
Bevegelige stillbilder er fulgt opp med videoprojeksjoner på flere lag av gjennomsiktig silke. Utrykket blir subtilt, mykt og delikat. Utstillingslokalet blir en del av utstillingen, publikum beveger seg rett inn i bildene, blir reflektert og skaper nye bilder under ulike synsvinkler.
Installasjonen er fordelt på to rom og forandrer seg kontinuerlig avhengig av hvor man befinner seg i rommet. De runde fotografiene i to farger snur seg rundt sammen med de store linsene som reflekterer alle de andre objektene og skaper stadig nye synsvinkler.
Lena Akopian
Grafikk og tegninger
“Luftige omgivelser «
– Natur og miljø har alltid berørt, inspirert og formet min kunst. Forurensning forårsaket av menneskelig aktivitet ved spredning av giftige stoffer i luft, vann og jord, skadelig virkning på menneskehelse, dyr og planter er stikkordene for flere av mine kunstverk.
Arbeidet med grafikk teknikker er krevende, men veldig fengslende arbeidsprosess. Bak meg har jeg tung bagasje med hardt arbeid gjennom utallige, dager- netter-måneder-år, mange kilo sinkplater og litosteiner, som følger meg gjennom tiden og som bevarer sine sannhetens øyeblikker. Denne kreative tidsreisen med egne regler og lover er en vei til selvoppdagelse som begynner fra visualisering av idéer og fortsetter ved å krysse grensene.
Lena Akopian er billedkunstner utdannet ved Latvias Kunstakademiet i Riga. Hun har bodd og hatt sitt kunstneriske virke i Norge siden 1990.

 

HANNE TYRMI
15.oktober – 13. november
Åpning lørdag 15. oktober kl 14:00
”The Double Me”
Hanne Tyrmi  arbeider med skulpturelle uttrykk og teknikker, ofte  kombinert med film, foto og tekst i større installasjoner. Hun har blant annet stilt ut på Henie Onstad Kunstsenter, Kunstnerforbundet, Vigelandsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum og Museu de Arte Moderna i Sao Paulo. Utstillingen «Paradigmas» ble vist i Sandefjord Kunstforening i 1996. Hun deltok også på en kollektivutstilling i 2010 i Sandefjord Kunstforening.
Høstens separatutstilling med Tyrmi har tittelen «The Double Me». Her viser hun skulpturer og installasjoner som er en videreføring av de formene som hun startet med allerede på slutten av 90-tallet.
En av linjene som løper gjennom Hanne Tyrmis kunstnerskap er kroppens tilstedeværelse – som hus, objekt og konkret funksjon. I Metaphors (første gang vist i 1999 på Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim) viste hun fram abstraksjoner av kroppens anatomi. Skalaen var standardisert fremfor å være realistisk; hvert element var like stort, uavhengig av organets egentlige størrelse. En nyre var fremstilt like stor som en ørliten knute bak øyeeplet. I så måte var dette møbler i kroppen, vesentlige fragmenter hvis funksjoner er vitale for vår eksistens og sansning. Som tittelen antyder var dette metaforer for kroppens ulike funksjoner, presentert systematisk og oppsplittet.
…Det er noe essensielt med Hanne Tyrmis formspråk, det er ikke rom for noe overflødig. Denne usentimenale kjernen speiler seg i materialene og gjør at hennes tidlige arbeider ser minst like samtidige ut som dem hun jobber med i dag.
…Tyrmi ser på materialer som sine verktøy; rett og slett brukbare blyanter. Dermed er ikke materialet som sådan det viktigste for henne. Like fullt er hennes kunstnerskap fullt av objekter som har en klinisk skarpskårenhet, ofte utført i stål, med en nærmest kirurgisk presisjon. …I dette møtet oppstår ofte en mild form for surrealitet, et menneskelig nærvær har sporet av og mistet sin egen kjerne. I dette kan man finne både smerte, skjørhet og et glimt av noe fandenivoldsk.
Utdrag fra Line Ulekleivs tekst i boka som ble publisert av forlaget SKIRA til utstillingen «The Lost Thing» på Haugar Vestfold Kunstmuseum i 2014.
Den kulturelle skolesekken
15.11 – 27.11
Åpning lørdag 19. november kl 14:00
”Byen min og jeg”
I Sandefjord Kunstforening vil elevene i år fylle Kunstforeningen med store og små kunstverk som speiler byen de bor i og det som betyr noe for dem i hverdagen. Her vil du finne speilinger av havet, stranda, parken, menneskene de har rundt seg og ellers det som elevene mener er viktig i deres liv. Prosjektet vil bestå av både en turné på skolene og deltakelse fra noen skoler under selve monteringen av kunstutstillingen. Noen av de større elementene vil være enkle stålkonstruksjoner og andre vil være konstruksjoner som er funnet og/eller satt sammen av brukte gjenstander. Disse konstruksjonene lager rammen for utstillingen. Prosjektet ledes og formidles av pedagog og kunstner Mina Marie Myhre.

ÅRSPROGRAM 2015

Last ned årsprogrammet som pdf 

10. januar – 31. januar i Artoteket

METTE LUNDBY
«ALT ETTER MIN FAR OG LITT TIL – SI DET MED BLOMSTER»

Åpning 10.1. kl 14:00.
I to år har Mette Lundby arbeidet med å skape om det hennes» tømmermesterfar» tok vare på gjennom siste halvdel av nittenhundretallet. – Mitt ønske er at installasjonene og sammenstillingene skal forundre, glede og inspirere, sier hun.

Åpningstider: man-fre 0900 -15:00, fre-søn 12:00 – 16:00.

Stengt 21-23. januar

7. februar – 8. mars

RAGNHILD STUBERG OG KEISUKE UENO
Keramikk

Kunstnerne viser store keramiske former. Utrykkene er særegne, men samtidig lette å skille. De bindes sammen av karakteristiske glasurer som bærer i seg det beste fra japansk glasurvitenskap i kombinasjon med innovativ utforsking. Glasurene er unike, karakteristiske og bærende i deres kunstneriske produksjon, og er utviklet gjennom mange års forskning, hovedsakelig av Kei, men brukes av begge. Kunstnerne har base på Inderøya i Nord Trøndelag og de arbeider periodevis i Japan. Impulsene fra japansk tradisjon og livsanskuelse i samspill med en samtidig orientering bringer utveksling og dynamikk inn i arbeidet deres.

19. mars – 19. april

KUNSTPRISEN 2015

Juryert utstilling med fem utvalgte kunstnere. Vinneren kåres ved åpning av utstillingen! De fem nominerte til Kunstprisen 2015 er Ånond Versto, Constance Tenvik, Ragna Bley, Gelawesh Waledkhani og Jumana Manna.

www.kunstprisen.no

9. mai – 7. juni og 23. mai – 21. juni

SANDEFJORD- OG LARVIK KUNSTFORENING I SAMARBEID TOMROM

Kunstnere: Marianne Heier,Joakim Blattmann, Mattias Härenstam ,Iselin Linstad Hauge Christina Leithe H, Tanja Koljonen, Ignas Krunglevicius, Rikke LundgreenAnders Sletvold Moe, Marit Roland, Andreas Tellefsen, Aiko Tezuka, Sam Smith.

Kunstprosjektet TOMROM er et unikt prosjekt. Ikke bare er den fordelt mellom to byer i Vestfold fylke, men den skjer i et samarbeid mellom to ulike kunstforeninger og en kurator. I prosjektet «Kurator i kunstforeningen» i regi av paraplyorganisasjonen Norske kunstforeninger, inviterer kunstforeningene i Larvik og Sandefjord profesjonelle kunstnere inn i kunstprosjektet «TOMROM». Kurator er kunsthistoriker Maria Veie Sandvik.

Prosjektet «TOMROM» vil inneholde:

* Et kunstprosjekt i tilknytning til hver av kunstforeningenes uteområde.

* En gruppeutstilling i hver av kunstforeningens eksisterende lokale,

* To symposium ved begynnelsen og avslutningen av utstillingsperioden

* Workshop for barn og unge ved kunstner Marit Roland

 

28. juni – 16. august SOMMERUTSTILLING

MAGNE FURHOLMEN

Åpning søndag 28. juni, kl. 14.00

Etter 19 år er Magne Furuholmen tilbake i Sandefjord Kunstforening.

I 1996 viste Furholmen utstillingen “Kutt”. “Kutt” omtales gjerne som hans gjennombruddsutstilling – vist på Henie Onstad Kunstsenter året før.

– Et viktig aspekt for meg som kunstner er ikke å gi gode svar, men å stille de gode, åpne og kanskje upedagogiske spørsmålene, sier multikunstneren.

Magne Furuholmen (født 1962) har sin kunstneriske bakgrunn som elev av kunstneren Kjell Nupen. Han har i dag etablert seg som kunstner både i Norge og internasjonalt. Som billedkunstner arbeider Furuholmen med maleri, grafikk, keramikk, glass og lyd, samt installasjoner.

Med forskjellige teknikker innenfor grafikken, har Magne Furuholmen skapt et unikt formspråk. Det er innen dyptrykk han har spesialisert seg de siste årene. I enkelte komposisjoner utforsker han med språklige strukturer og bokstavenes visuelle kvaliteter, og språket blir gjenskapt som kunst. Hans formspråk er moderne, estetisk og visuelt fengende.

Magne Furuholmen har hatt stor suksess nasjonalt og internasjonalt siden gjennombruddsutstillingen ”Kutt” på Henie Onstad Kunstsenter. Han har stilt ut på Lillehammer Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst, Norske Grafikere,Nobels Fredssenter, Galleri Trafo og Kunstverket Galleri i Norge. Han har hatt en rekke utstillinger i Asia, Europa og USA, deriblant Galleri Paul Stolper og The Serpentine Gallery i London, Statens Museum for Kunst i København, grafikkbiennaler i New York og Art Basel i Sveits. I år er han aktuell med Norges største keramiske skulpturpark og en større utstilling i Dovecot Studios i Edinburgh. Han har et gjesteprofessorat ved College of Fine Art i Shanghai og æres-mentorat ved Gutenberg akademiet i Mainz, Tyskland.

Magne Furuholmen er representert i samlingen til flere norske og utenlandske institusjoner. Han er kjøpt inn av blant annet Norsk Kulturråd, Henie Onstad Kunstsenter, Kistefos Museum, Sørlandets Kunstmuseum, Museum of Contemporary Glass Art i København og Biblioteque Nationale de France. Hans kunstverk kan også sees som utsmykning på Den Norske Stats Ambassadørbolig i Berlin, Bølgen og Moi i Oslo, Johan Jørgen Holsts minnepark i Palestina, og ‘Umsteiger’ i Friedrichstrasse, Berlin.

 

29. juni – 1. juli og 6.- 8. juli

2 WORKSHOPS

Mina Marie Myhre holder workshop for barn og unge.

 

5. september – 4. oktober

JANECKE LØNNE CHRISTENSEN OG MARTHE AUNE ERIKSEN

JANNECKE LØNNE CHRISTENSEN

«EN SOMMERDAG OG ANDRE MULIGE HISTORIER»
Video, foto, maleri/blandet teknikk.

Utstillingen baserer seg på gamle svart-hvitt fotografier, tatt av min Mormor Hansine Alvilde Lønne. Fotografiene viser dagligdagse øyeblikket, noen motiver er tildels ugjenkjennelige som om tiden har overtatt. Fotografiets «noe har skjedd» inspirerer meg til å lage nye bilder, ved å tilføre egne assosiasjoner undersøker jeg hva farge, utsnitt og betrakterposisjon gjør med lesningen av innholdet.

Videoen tar utgangspunkt i et fotografi av min mormor tatt på Vøra i Sandefjord i 1935. Fotografiet viser en sommerdag, – barn bader i kveldssol, og noen tar bilder. Den viser brokker av hva som kunne ha skjedd, den antyder episoder og historier på flere tidsplan. Vi veksler mellom sort/hvitt og farger og kommer stadig tilbake til fotografiet og er derfor usikre på om dette er en drøm eller ei. Denne tvetydigheten er filmens omdreiningspunkt, og en personlig lesning av et historisk dokument som søker å fortelle at alt ikke alltid er som vi tror.

Videoen er støtte av Øst Norsk Filmsenter og Norsk Komponistforbund. Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

MARTHE AUNE ERIKSEN
Foto

Gjennom et neddempet og minimalistisk fotografisk uttrykk undersøker Eriksen omgivelser i randsonen mellom by og periferi. Motivene finnes på de mest trivielle steder, og bildene viser områder og byrom som sjelden fanger vår oppmerksomhet. Hennes seneste serier ser ut til å vise øde landskap og urørt natur, felles for landskapene er imidlertid at de alle er resultat av menneskelig aktivitet. Bildene viser nyere kulturlandskap som befinner seg i et nært permanent mellomrom eller glemsel. Områder nærmest usynlige i all sin tilstedeværelse.

Marthe Aune Eriksen (1975) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har en rad separat- og gruppeutstillinger bak seg, er offentlig representert, har gjennomført flere utsmykkingsoppdrag og mottatt en rekke større stipender.

13. september SYMPOSIUM på Midtåsen

FOTOGRAFIET

Kunstnere og foredragsholdere som gir oss innblikk og kunnskap om fotografiet som kunsterisk uttrykksform.

17. oktober – 15. november

LINN HORNTVEDT
Skulptur, tegning og tekstmateriale

«Jeg er opptatt av sosiale relasjoner og konstruksjoner, som finns nedfelt i fysiske bygninger og strukturer. Jeg er interessert i menneskeskapte systemer som veiene vi kjører på og byene vi bor i, og det arbeidet som legges til grunn for å produsere dem. Jeg jobber med materialer som betong og armeringsjern. Dette er materialer som er spesialutviklet gjennom generasjoner, for å tjene praktiske og effektive formål. De finns overalt i omgivelsene våre, men vi reflekterer ikke nødvendigvis over i dem hverdagen. Dette legger grunnlaget for arbeidene mine; på den ene siden som en hyllest til menneskelig liv og virke, på den annen side som en skepsis til et samfunnsmessig krav om evig progresjon og utnyttelse av ressurser. I arbeidsmetoden jeg bruker, tar jeg direkte utgangspunkt i disse materialenes regler, i møte medmine forutsetninger og mangel på spesialkompetanse om optimal bruk».

OLE ALEKSANDER LISLERUD
Skulptur, installasjon

«Som kunstnerisk problemstillingen jobber jeg med tematikken, nye arter i forhold til en fiktiv evolusjonskurve. Hvem vil overleve som de sterke og hvilke blir borte. Hvordan vil de utvikle seg til å komme videre her i verden. I mine skulpturer ønsker jeg å skape små science-fiction historier om hvordan figurene har utviklet seg. Historiene vil også antydes gjennom titlene. Dette ønsker jeg å uttrykke både på en humoristisk måte, men samtidig som en kommentar til samtiden. Ved å lage et samspill mellom organiske og mekaniske elementer ønsker jeg å skape et futuristisk uttrykk, men med referanser til elementer i populærkulturen og kunsthistorien».

21.november DKS

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
«OVERHEAD»

Åpning lørdag 21. november, kl. 14.00

Sandefjord kunstforening “mørklegges” når elever fra 7. trinn i Sandefjordskolene viser kunst laget på overhead-projektorer. I et dunkelt halvmørke møter du minimalistiske komposisjoner i sort-hvitt side om side med fargesterke eksplosjoner og psykedeliske effekter. Sammen med formidlerne Kari Prestgaard og Astor Andersen har elevene undersøkt de kreative mulighetene som ligger i en overhead-projektor. Resultatene vises som video, projeksjoner, foto, xerox-art, musikkinstallasjoner m.m. Elevene har også vært med på å bygge og montere utstillingen. Formidlerne deltar under utstillingsperioden. Det arrangeres daglige workshops hvor publikum selv kan utforske overheadprojektorens muligheter.

 


ÅRSPROGRAM 2014

LAST NED ÅRSPROGRAM FOR 2014.pdf

1 . feb. – 2. mars

KARL MÅRTENS OG STÅLE SØRENSEN

Åpning lørdag 1. februar, kl. 14.00

STÅLE SØRENSEN (Artoteket)
Installasjon og skulptur

Jeg jobber med store installasjoner og små modeller. Jeg synes de utfyller hverandre og de små kan være like monumentale som de store. Ofte får mine skulpturer former som tårn, stiger og stillaser. I Sandefjord kunstforening vil jeg for første gang vise serien “jeg spiser hval” samlet. Et arbeid hvor tittelen åpenbart refererer til en del av Sandefjords historie.

KARL MÅRTENS
Akvarell

Inspirasjonskilder kommer fra tradisjonell japansk og kinesisk kalligrafi og Zen-kunst. Karl Mårtens har malt fugler så lenge han kan huske, og i løpet av årene har arbeidene hans utviklet seg fra svært detaljerte studier til en mer fri stil. I utstillingen viser Karl Mårtens akvareller med fugler som motiv.

Lørdag 8. februar, kl. 14.00

DEN KULTURELLE VANDRINGSSTAVEN

Konsert ved tenoren Ståle Risnes

 

15. mars – 13. april

KUNSTPRISVINNER
STEINAR HAGA KRISTENSEN
«BRUN I TENDENSER»

Åpning lørdag 15. mars, kl. 14.00

Juryens uttalelse om vinner av kunstprisen 2013: «Juryen har valgt en kunstner som allerede fra tidlig alder har jobbet med langsiktige prosesser og som tar utgangspunkt i ulike sjangere og kunsthistoriske tradisjoner. I bearbeidelsen av ulike materialiteter finner vi elementer fra surrealisme og naivistisk maleri, men også prosessuelle arbeider og performative forbilder, som gir juryen assosiasjoner til tidlig feministisk kunst. I møte med dette verket blir betrakteren tatt med inn i et ladet univers og inviteres til å bli en aktiv deltaker. Kunstneren jobber med visuelle referanser som befinner seg i spennet mellom det tiltr ekkende og det frastøtende, ofte med et humoristisk tilsnitt. De ulike elementene er transkribert gjennom kunstnerens eget språk og fremstår som en samlet og mangfoldig helhet. Verket transcenderer alle kulturelle og geografiske grenser i en frihetsbejaende energi og generer et eget rom for det absurde og uventede.»
www.kunstprisen.no
Brun i Tendenser.
Utstillingen Brun i Tendenser formulerer tendenser i brunt. Haga Kristensen søker å avdekke det positivet telepatiske potensialet iboende i en superproduserende modernitet, ved å pervertere vår samtids overflod på en satirisk tokt får å lokalisere vår tids heroisme.
Steinar Haga Kristensen (f.1980) bor og jobber i Oslo. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi I Oslo, Akademie der bildenden Künste, Wien og Sydney College of Art, Sydney. Haga Kristensen har bl.a. stilt ut på Johan Berggren Gallery, Malmø; CAC, Vilnius; Etablissement d’en face projects, Brussels Belgium; WIELS Contemporary art centre, Brussels, Belgium; Kunsthall Oslo, Norway; Gallery Rod Bianco, Oslo, Norway; Witte de With, Rotterdam, the Netherlands; Museum of Contemporary Art, Roskilde, Denmark; UKS, Oslo, Norway; Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark; and Bergen Kunsthall Landmark, Bergen, Norway. Haga Kristensen ble i 2013 tildelt Rådhusatelier A og Sandefjord kunstforening kunstpris.

 

3.mai – 1. juni

GABRIELLE GÖRANSSON OG HANNE MAY SCHEEN
STRUKTURELLE SAMMENFALL

Åpning lørdag 3.mai, kl. 14.00

Organiske strukturer av fiberobjekter i møte med linje og flate på pleksiglass og papir. Tidligere fellesprosjekter av Scheen og Göransson er vist i galleri F15, Moss. Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim. Sogn og Fjordane Kunstnersenter, Førde. Risør Kunstforening, Risør og Norske Grafikere, Oslo, Tallinn Art Hall, Estland. Konstepidemin
i Göteborg, Sverige.

 

Lørdag 7. juni, kl. 14.00

KUNSTAUKSJON 2014

Auksjonens kunstverk er utstilt fra og med torsdag 5. juni.

Sandefjord kunstforening har gleden av invitere til auksjon med kunstverk av svært anerkjente kunstnere. Kunstverkene kommer fra Johan Stray stiftelse (Johan Stray startet Galleri 27 i 1962). Her vil du finne maleri av Knut Rumor, Thor Iversen, Ludvik Eikaas, Horst Janssen, Tore Hansen, Hans Georg Kohler, grafikk av Bjørn Ransve, Sigurd Vinge. Käthe Kolwich, Arnt Christensen, Harald Kile, tegninger av Finn Graff, Rune Andersen, Bendik Riis med flere. Kunstverkene vil være utstilt i kunstforeningen fra og med 5. juni.

 

28. juni – 17. august SOMMERUTSTILLING

SVERRE KOREN BJERTNÆS

Åpning lørdag 28. juni, kl. 14.00

Sverre Koren Bjertnæs har gjort seg bemerket som en av de fremste figurative malerne i Norge. I sine arbeider drar han veksler på både klassisk figurasjon og konseptkunst. Han deltok i sin første utstilling som 15-åring i forbindelse med Nerdrumskolens gruppeutstilling hos Blomqvist i Oslo. Hans første separatutstillingen var i Bjarne Melgaards galleri Norsk Anarkistisk Fraksjon (NAF) i 2000. Han har siden etablert seg sterkt innenfor norsk samtidskunst, og har deltatt på utstillinger ved blantannet Volta NY i New York, Gråmølna Trondheim Kunstmuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Nord Norsk Kunstmuseum, Galleri K, Basel Art SCOPE og Artforum Berlin. I 2011 viste han i utstillingen Iris hos Kunstverket Galleri en serie på 21 litografier. I 2013 har han hatt utstillinger både i New York, Galleri K og en større separatutstilling på Stenersenmuseet.

 

1., 2. og 3. juli

WORKSHOP
MINA MARIE MYHRE

Workshop for barn og unge 1., 2. og 3. juli.

Inspirert av Sverre Korens Bjertnæs’ verk og motiver får barna prøvd både ulike teknikker og komposisjoner. Sverre Koren Bjertnæs har i tillegg blitt tildelt blant annet Blix-stipendet i 1999, Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere i 2005, og i 2008 ble han tildelt det første stipendet fra den nyopprettede Håkon Blekenstiftelsen.

 

23. august – 31. august

LOTTE KONOW LUND
«A FAREWELL PARTY FOR GERHARD RICHTER»

Åpning lørdag 23. august, kl. 14.00

I utstillingen «A farewell party for Gerhard Richter» viser Lotte Konow Lund en serie på elleve større tegninger. I tilknytning til utstillingsåpningen gir også kunstneren et kunstforedrag med tittelen «Om en avskjedsfest» med utgangspunkt i tegningene. Tegningene beskriver den verdenskjente tyske maleren Gerhard Richters avskjedsfest ved Akademiet i Düsseldorf i 1997, der Konow Lund tilfeldigvis var tilstede sammen med sine medstudenter fra Kunstakademiet i Oslo.
Lotte Konow Lund (www.lottekonowlund.com) er en anerkjent norsk kunstner, mest kjent for sine tegninger og videoarbeid. Hun har stilt ut både i Norge og internasjonalt – nylig aktuell på Henie Onstad Kunstsenter sin utstilling «Vi lever på en stjerne». Konow Lund har hatt separatutstillinger på Galleri Wohnmachinei Berlin, Stenersenmuseet og Galleri Wang, og har vært representert i kollektivutstillinger på blant annet Moderna Museet, Astrup Fearnley Museet, Lousiana Museum of Modern Art og Pratt Manhattan Gallery. Hun er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, Museet for samtidskunst og Norsk kulturråd.

 

29.– 31. august

HIMALAYA FESTIVAL NORGE 2014

Åpning lørdag 29. august, kl. 14.00

Tibetanske munker lager mandala, kunstverk i farget sand i Artoteket i kunstforeningens lokaler.

 

6. septemer – 5. oktober

ELINE SMITH OG ELINE MEDBØE

Åpning lørdag 6. september, kl. 14.00

ELINE SMITH

viser abstrakte malerier. Maleriene er fargesterke og flere har former og farger som blir brukt på en rå og brutal måte. Hverken fargevalg eller komposisjon er noe som styrer henne, men hun forsøker å la det litt uvørne, lekne og upolerte stå igjen. “Mye av det som driver meg er maleriets uttrykk i seg selv og det abstrakte uttrykkets egenverdi. Mitt mål er å være tilstede i prosessen slik at det abstrakte språket blir troverdig.“

ELINE MEDBØE

Minneteppet er et relasjonelt kunstverk drevet av kunstner Eline Medbøe i samarbeid med LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Hvert år dør det over 500 mennesker i Norge som følge av selvmord. Minneteppet er et minnesmerke som hedrer disse og retter oppmerksomheten mot et av vår tids store samfunnsproblemer. Monumenter og minnesmerker er gjerne i harde materialer som granitt eller marmor. Dette minnesmerket er et stort og mykt lappeteppe, hvor hver lapp er utformet av en etterlatt, til minne om den de har mistet. Minneteppet består av 120
lapper fordelt på 10 tepper. Eline Medbøe er utdannet ved SHKS, institutt for tekstil i 2003 og
har hatt en rekke separatutstillinger og gruppeutstillinger i inn- og utland. www.minneteppe.no

 

18. oktober – 16. november

INA STRÖMBERG OG LUIS DEZA

Åpning lørdag 18. oktober, kl. 14.00

INA STRØMBERG
Skulptur

Skulptøren Ina Katarina Strömberg er født i Stocholm og har sin kunstneriske virksomhet der. Hun er utdannet på Kunstfakultetet i Stocholm og hos skulptøren Puch Stocklassa. Strømberg lager skulpturer i betong, plast, tinn og bronse – ofte med maling.

LUIS DEZA
Maleri

«Jag tror att människan är ett kosmiskt projekt, men har blivit fångad i ett ekonomiskt projekt. Ide’n att mer pengar ger mer hälsa, status, lycka, kärlek etc etc, har gjort att vi ofta använder hela vårt
liv för att nå ett ekonomiskt mål. I mina målningar försöker jag med symboler spegla oss människor i den värld som denna ideologi har skapat.»

 

17.– 28. november

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
«PRIKK, PRIKK, PRIKK …»

Objekter, mixed media og installasjon

Åpning lørdag 22. november, kl. 14.00

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelver i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. På årets DKS-utstilling vises produksjonen “Prikk, prikk, prikk …”. Her har elever fra Sandefjordskolene i løpet av skoleåret utforsket og arbeidet med prikker. Små og store objekter, billedkunst, møbler og bruksgjenstander presenteres som én sammenhengende installasjon. “Prikk, prikk, prikk …” henter inspirasjon fra folkekunst, mote, design, arkitektur og samtidskunstnere som John Baldessari, Yayoi Kusama og Damien Hirst. Utstillingen kurateres og formidles av kunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen.

 


ÅRSPROGRAM 2013

2. februar – 3. mars

PER TOLLEFSEN
Malerier

Åpning lørdag 2. februar, kl. 14.00

I husene finnes hemmeligheter, noen av dem er mine. Noen av dem vet jeg ikke engang om.

Per CristiniusTollefsen bruker akrylmaleriet som medium og jobber med store flater i et malerisk utrykk som har lange tradisjoner i norsk og europeisk billedkunst. Motivene henter han i sin umiddelbare nærhet, i menneskene og husene som omgir han. Han er opptatt av spenningen mellom det trygge og gjenkjennelige satt opp i mot det han kaller usikkerheten ved å vende tilbake.

14. mars – 14. april

SANDEFJORD KUNSTFORENINGS KUNSTPRIS

Åpning torsdag 14. mars, kl. 18.00

Sandefjord kunstforenings kunstpris. Juryert gruppeutstilling med fem unge samtidskunstnere: Steinar Haga Kristensen, Silje Linge Haaland, Maria Brinch, Marte Johnslien og Aleksi Wildhagen.

Prisvinner av Kunstprisen 2013 offentliggjøres i forbindelse med åpning av utstillingen.

www.kunstprisen.no.

 

27.april – 26. mai

MONA BREKKE, LINN LERVIK OG SYNNE HOLST PEDERSEN

Åpning lørdag 27. april, kl. 14.00

I utstillingen FORVANDLING undersøkes og fabuleres det omkring overgangsprosesser som er vanskelige å holde fast og forstå med ord og logikk. Mona Brekke, Synne Holst-Pedersen og Linn Lervik vil skape et slags frirom av forvandlinger hvor den ene utløser den andre og hvor det ikke er så lett å orientere seg etter kjente regler.

 

29. juni – 18. august

PUSHWAGNER

Salgsutstilling
Åpning lørdag 29. juni, kl. 14.00

Terje Brofos født i Oslo 1940, nestor i norsk samtidskunst, tok kunstnernavnet Hariton Pushwagner i 1971. Han har oppnådd kultstatus med blant annet pop- og tegneserieinfluerte verk. Pushwagner har fått internasjonal anerkjennelse.

Pushwagners billedroman «Soft City» ble laget i årene 1969-75 og regnes som et av hans hovedverk. Sammen med animasjonsfilmen «Soft City» fra 2008 er disse tegningene en sosiologisk satire over forbrukersamfunnet.

I serigrafiserien «En dag i familien Manns liv» (1978-79) skildres en gjennomsnittsfamilie fra morgen til kveld og som gjentar seg neste dag og dagen derpå og i en endeløs rekke, som i en tredemølle. Pushwagner forteller at arbeidet som billedkunstner er et slit og en beinhard jobb. I perioden 1986 til 1993 fullførte Pushwagner sin monumentale malerifrise: «Apokalypse» bestående av seks av hans mest detaljrike kunstverk; KLAXton, oBLidor, dAdAdAtA, JoBKiLL, HePtASHinoK og GiGAton. Flere av disse kunstverkene er i dag plassert ved landets største og mest innflytelsesrike museer. JoBKiLL er i nasjonalmuseets eie.

I sommerens utstilling i Sandefjord Kunstforening får man et innblikk i Pushwagners kunstneriske virke og billedunivers. Utstillingen viser blant annet «En dag i familien Manns liv» bestående av 34 silketrykk. Det vil også bli vist verker fra den nyere og mer fargesterke grafikken, hvorav noen av trykkene, også de håndkolorerte, er til salgs.

 

2.,3. og 4. juli

WORKSHOP
TUSJWAGNER

«TUSJWAGNER» – tegneworkshop for barn og unge. Tusjtegninger med vekt på perspektiv, volum og fargebruk (hånd kolorering) inspirert av PUSHWAGners arbeider. Kurset skal holdes av kunstpedagog Kari Prestgaard.

 

23.– 29. august

HIMALAYA FESTIVAL NORGE 2013

Tibetanske munker lager mandala, kunstverk i farget sand i Kunstforeningens lokaler.

 

14.september – 6. oktober

HILDE FRANTZEN, HANNE GRIEG HERMANSEN, CAMILLA HAUKEDAL, NINA BANG LARSEN OG GØRIL WALLIN
«BGO – TRF»

Åpning lørdag 14. september, kl. 14.00

Utstillingen viser arbeidene til fem kunstnere som ble uteksaminert ved masterstudiet i kunst på kunsthøgskolen i Bergen i 2010. Kunstnerne så allerede da at de respektive arbeidene kunne danne en interessant utstilling, og nå, tre år etter skal de fem kombinere arbeidene sine i Sandefjord kunstforening.

 

19. oktober – 17. november

JAN SKARSHOLT OG MONIKA LAVOLL
«MOTHER OF PEARLS»
Maleri, mix media og installasjon

Åpning lørdag 19. oktober, kl. 14.00

En metafor som billedlig tolkes og bearbeides. En metafor for det mennesker skaper, formidler og er i åndelig eksistensiell samhørighet med. Skarsholt sammenligner sitt visuelle kunstneriske engasjement med arkeologen, som avdekker fysiske spor av tid. Mentale, fysiske og åndelige spor av mennesker. Monika Lavoll: ‘Jeg maler figurativt med særskilt fokus på farge og beveger meg stadig mot strengere forenkling av form. Som mang en maler før meg, forsøker også jeg å fange lyset. tegning handler om streker: en etter en danner de sammen et dynamisk kraftfelt. Blyanttegning og oljemaleri er mine to hovedarbeidsfelt’

 

18. – 24. november

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Åpning lørdag 23. november, kl. 14.00

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. elevene i Sandefjordskolene stiller nok en gang ut sine arbeider i Kunstforeningen.

 

30. november – 20. desember

HANS KRISTIAN BORCHGREVINK HANSEN

Åpning lørdag 30. november, kl. 14.00

Hans Kristian Borchgrevink Hansen tar utgangspunkt i ting som allerede eksisterer og setter det inn i andre sammenhenger. Det kan være materialer han har funnet eller noe som dukker opp på gata. Hansen er blant annet kjent sine mange animasjonsfilmer. Bochgrevink Hansen har master i billedkunst fra Kunsthøyskolen i Bergen og har allerede deltatt på en rekke utstillinger.

 


ÅRSPROGRAM 2012

4. februar – 11. mars

LIVE CARLSEN, EVA RUNNERSTRØM OG ELISABETH ROSSELAND

LIVE CARLSEN
Maleri, grafikk, blandingsteknikk

Live Carlsen viser maleri og grafikk samt arbeider hvor hun bruker en blandingsteknikk av trykk og akrylmaling. Carlsen har en naiv stil med natur og menneske som motiv.

EVA RUNNERSTRØM
Maleri, kulltegning, glass og relieff

Eva M.A. Runnerstrøms uttrykksform er abstrakt, men ofte med utgangspunkt i et reelt objekt. I mange av Runnerstrøms arbeider kan betrakteren opplever flere dimensjoner. Kunstnerens har en evne til å legge strukturer på en slik måte at det nærmer seg det skulpturelle.

ELISABETH ROSSELAND
Maleri, akvarell

Elisabeth Rosseland bruker naturen som utgangspunkt for å komme i dialog med betrakteren. Med store penselstrøk ønsker hun å befri seg mest mulig fra motivet og heller la motivet være en metafor for noe større. I studier av dagligdagse ting gjengir hun former og farger som stemmer eller spenner mot hverandre. Rosseland maler både med eggeoljetempera og akvarell.

 

3. mars kl 14:00

DEN KULTURELLE VANDRINGSSTAVEN

Kunstnerne Runnerstrøm, Rosseland og Carlsen gir publikum et innblikk i utstillingens arbeider. Musikalsk innslag ved Oddvar Myklebust og Torkel Myhre. Servering og lotteri.

 

24. mars – 22. april

SOLVEIG LOHNE, UNN SØNJU OG LIISA F DE CORALL

SOLVEIG LOHNE
Maleri og grafikk

Lohne arbeider med grafikk og maleri. De grafiske arbeidene er dyptrykk med sinkplater som er trykket av kunstneren i små opplag. Lohne henter motivene fra naturen. Kunstneren bruker i sjelden grad dem firkantede flate som utgangspunkt. Maleriene framstår som objekter ved at dens ytre form spiller sammen med det som skjer på lerretet.

UNN SØNJU
Billedvev

Sønju er en nestor innen norsk billedvev. Hennes mål er å frigjøre billedvev fra fortiden og finne nye og aktuelle veier for bruk i dens samtid.

– Billedvev kan verken reflektere framtiden eller reversere fortiden. Alt den kan oppnå er å belyse, påpeke og engasjere i nåtiden. (Unn Sønju)

LIISA F DE CORALL
Tegning

Kunstnerens arbeider er blyant på papir i et til dels minimalistisk uttrykk, hvor selve papiret også spiller en viktig rolle. Tegningene karakteriseres både av de billedbyggende og det ekspressive.

 

28. april – 27. mai

BARBRO HERNES OG MARIANNE HØLMEBAKK
«ALABAMA»
Foto, collager og keramiske objekter

Barbro Hernes og Marianne Hølmebakk har i de siste årene utviklet et utstillingssamarbeid hvor deres ideer og kunstneriske uttrykk spisses i møte med hverandre. Kunstnerne arbeider begge i to og tredimensjonale formater og har det fotografiske mediet som et felles uttrykksmiddel. Hernes viser fotografiske arbeider og skulpturelle, keramiske objekter. Hølmebakk viser mobiler i små og store formater med fotografi og collager.

 

16.juni – 5. august

KJELL NUPEN – SOMMERUTSTILLER
Maleri og grafikk

Kjell Nupen er en av våre mest anerkjente samtidskunstnere. Nupen arbeider innenfor flere medier (maleri, grafikk, glass, keramikk, bronse og granitt), men ser seg selv først og fremst som en maler.

Kjell Nupen fikk i ung alder sitt gjennombrudd, og har blitt innkjøpt av en rekke sentrale institusjoner, både i inn og utland. Hans kunstneriske reise har fra 1970-tallet, med dets radikale og samfunnskritisk uttrykk, beveget seg mot en indre reise og søken etter stillhet, hvor kretsingen rundt tilhørighet er et viktig gjennomgangstema. Nupen har også hatt store utsmykningsoppdrag både i innland og utland

Kjell Nupen er født i Kristiansand i 1955. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf. I 1974 debuterte han på Høstutstillingen i Oslo og Sørlandsutstillingen i Kristiansand. Han har studert under Reidar Aulie, Knut Rose, Ludvig Eikaas, Gerhard Richter, K.O. Gütz og Rolf Sackheim.

www.kjellnupen.no

Kunstforeningen vil i anledning Kjell Nupens sommerutstilling tilby workshops og forelesninger som først og fremst gir deltakerne et innblikk i Nupens kunst og kunstneriske teknikker.

 

11.august – 9. september

SERED WALEDKHANI, TOM S KOSMO, ROY WAGGESTAD

SERED WALDEKHANI

Er kurder fra Iran som til Norge i 1996, og er student ved Kunstakademiet i Trondheim. Videoverket ”Flukt” sin tar utgangspunkt i hans egen families og kurdernes historie fikk i år høstutstillingens debutantpris. Waldekhani viser også flere animasjoner og tegninger.

TOM S. KOSMO

Kosmos arbeider spiller på estetikken i klassiske grafiske illustrasjoner og kunstverk, men konfronterer den med bisarre symbolske paradokser. Kosmo viser maleri og mezzotint og verkene kretser rundt forholdet mellom det rasjonelle og instinktive, mellom kultur og natur og mellom tradisjon og nåtid.

ROY WAGGESTAD

Waggestads foto formidler tematiske serier basert på stemninger i ulike storbyer. I sitt arbeid kombinerer han klassisk tradisjon med nye teknikker. Han tillegger mer dybde enn det originale motivet og skaper et eget uttrykk, ofte med utgangspunkt i urbane miljøer.

 

24 – 26. august

HIMALAYA FESTIVAL NORWAY

Tibetanske munker lager mandala – kunstverk av farget sand.

 

15. september – 14. oktober

KARI HJERTHOLM, SIGMUND SELAND

KARI HJERTHOLM
Billedvev

Hjertholm arbeider med tekstiler i store formater. Arbeidene har et poetisk og et monumentalt preg, samtidig med en detaljrikdom på nært hold. Jeg arbeider med flere lag, både på det visuelle og idemessige plan. Arbeidene er vevd for hånd i en blanding av billedvev/flossteknikk.

SIGMUND SELAND
Maleri

Selands kraftfulle malerier formidler spenninger mot harmoni. Glede og forundring. Kunstneren jobber abstrahert figurativt mot det abstrakte.

20. oktober – 11. november

ELISABETH SLETTNES
Maleri og grafikk

Arbeidene til Slettnes gir assosiasjoner til verdens eldste historier og skapelsesmyter. Med sin frie, fabulerende stil skaper hun en mytisk og drømmeaktig verden, befolket av frodige skikkelser og arketypiske symboler. Her lever fortid og nåtid, illusjon og virkelighet side om side.

 

17.november – 24. november

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

 

Søndag 2. desember kl 14:00

KUNSTAUKSJON 2012

Auksjonens kunstverk er utstilt fra onsdag 28. november.

 

 


ÅRSPROGRAM 2011

12.februar – 13. mars

RAGNHILD MONSEN
«JORD, LUFT, ILD OG VANN»
Tekstil

De fire elementene går som en tråd gjennom Ragnhild Monsens vev og som en forbindelse til hennes installasjoner.

 

24. februar

DEN KULTURELLE VANDRINGSSTAVEN

Foredrag ved tekstilkunstner Ragnhild Monsen. Musikk ved Oddvar Myklebust.

 

19 og 20. mars:

PRESTEGAARD, ANDERSEN OG STABEL

Intermezzo No 5: Barbie-show, dance/performance, Stabel-grafikk, “negerdamer” og nystekte boller serveres av multikunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen.

 

26. mars – 24. april

ØYSTEN KRISTIANSEN
Foto

Øysten Kristiansen jobber med fotografi som kunstnersik uttrykksform. Mye av inspirasjonen henter han fra naturelementene.

NINA NESJE
Skulptur

Det jeg ønsker med mitt arbeid er å skape en motvekt til livet som leves, der mennesket strever i en kaotisk og fragmentarisk tilværelse.

I ARTOTEKET :
YNGVE NÆSHEIM
«BETRAKTNINGER»
Akvarell

 

7.mai – 13. juni

UNGE KUNSTNERE FRA VESTFOLD

Gruppeutstilling:

Eli Skatvedt, Espen Gleditsch, Atle Selnes Nielsen, Linn Horntvedt, Beata Anna Bitkowska, Hilde Frantzen, Tom Patrik Moe, Marit Silsand

 

I ARTOTEKET :

Kortfilm/videokunst/installasjoner fra «Filmworkshop for ungdom i Vestfold»

Vi holder stengt 17. mai.

 

12.-14. juni

KUNSTPINSE 2011

Trash up! Workshop – fra strandsøppel til kunst

 

18. JUNI – 31.JULI – SOMMERUTSTILLER

PÄIVI LAAKSO
«SVART MENNESKE»
Bilder, skulptur og installasjon

Vår sommerutstiller Päivi Laakso er norsk/finsk og uttrykker seg gjennom flere kunstformer. Hun har også skrevet fortellinger, gitt ut bøker og opptrer med egne performance og forelesninger.

I ARTOTEKET : Trash Up!

«Strandsøppelkunst» – en utstilling.

 

6. August – 28. August

GRO MUKTA HOLTER
«IS THERE AN ULTIMATE, INDIVISIBLE UNIT OF MATTER?»
Maleri

Hun arbeider i et moderne formspråk, i et skjæringspunkt mellom det figurative og det abstrakte, og bruker populærkulture som en sterk inspirasjon i kunsten.

 

26 -28. August

HIMALAYA FESTIVAL NORWAY

Tibetanske munker lager Mandala – kunstverk av farget sand.

 

10.september – 10. oktober

MARIUS AMDAM
Maleri, tegning, grafikk

Arbeidene er polykrome reisebrev, i dialog med Hokusai, rosemaleriet, fjordlandskapet og det 21. århundre. Trondheimskunstneren Marius Amdam jobber figurativt med referanser fra japanske tegneserier, film, science fiction og fantasy.

 

15. oktober – 13. november

ANNE KAMPMANN
Maleri, grafikk

Bilder, maleri og tresnitt, som forteller en historie, men uten fasit – det er ingen begynnelse ingen slutt. Dyr og mennesker er arketypiske gestalter som deler en utsatt tilværelse.

LINE SCHJØLBERG
Maleri

Maleriene blir til med utgangspunkt i foto. Hun ønsker å skape en tvetydighet i det klart opplagt romantiske, at ting tilsynelatende ikke alltid er som det ser ut til. Noe ulmer under overflaten, kanskje brister idyllen.

I ARTOTEKET fra 22. til 24. november

En utstilling fra Nasjonalgalleriet:

GEORGE OSODI
«OIL RICH N&N»

George Osodi sammenligner den nigerianske fotografen den norske og den nigerianske oljeindustrien Han er opptatt av hverdagslivet der oljeproduksjonen foregår.

 

19. november – 27. november

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

For 10. gang stiller vi ut prosjektarbeidene!

 

3. desember – 18. desember

DESEMBERUTSTILLING

Gruppeutstilling

 

 


 

ÅRSPROGRAM 2010

LAST NED ÅRSPROGRAM 2010

KOMPOSISJONER 2010
ASTOR ANDERSEN

INTERMEZZO: Trash Art, Found Objects, Asseblage, Installation, Organic Art, Mixed Media, Copy Art, Mobile Phone Photo

I ARTOTEKET:

Harald Medbøe
Foto og video

Medbøe viser et utvalg bilder fra boken og prosjektet: Rrom – sigøynerreiser.

6.mars

Utstillingsomvisning med underholdning ved Louis Jacoby – Den kulturelle vandringsstaven

 

27. mars – 25. april

ARNE BENDIK SJUR / INGAR ØISTAD
JOHN SØRAUNE / TORE HANSEN
Grafikkutstilling

I ARTOTEKET:

Utstilling av unike LP -cover av blant annet Andy Warhol og Odd Nerdrum. Salg av eldre LP-plater.

 

8.mai – 6. juni

LISE KVALHEIM / RUNE J SVENDSEN
ROM FOR TURBULENS- GRAYSCALESPACE

Maleri: De to kunstnerne har skapt en utstilling som harmonerer og hvor de to har likeverdig plass og påvirkning fra hverandre. Dette til tross for at de i tillegg til ulik tilnærming til kunst og teknikk, representerer to forskjellige generasjoner og livssituasjoner.

 

23.-24. mai

KUNSTPINSE 2010

Se www.kunstpinse.no

 

Mai /juni:

Midtåsen: Lovise Næss

Skultpturer av Lovise i området rundt Skulpturpaviljongen på Midtåsen.

Vi holder stengt 17. mai.

 

19. juni – 1. august

SOMMERUTSTILLERE

GRO FRAAS
Akvarell og litografi

Hos Fraas er det landskapet som er scenen. Hennes norske natur og franske kulturlandskap gir inspirasjon til å dikte videre.

JAN HARR
Malerier

«Prøver å lytte. Lete etter det som vi opplever som skjønnhet, stillhet, dramatikk.»

I ARTOTEKET:

TORGEIR W. SKANCKE

Skancke viser arbeider fra sitt seneste foto- og lyrikkprosjekt. Han har arbeidet med flere ulike journalistiske og kunstneriske uttrykksformer.

Juni

Omvisning av Lovise Ness’ skulpturer i området rundt Skulpturpaviljongen på Midtåsen, konsert med Sandefjord Sangforening: Den kulturelle vandringsstaven.

 

14.august – 5. september

INGERID P. KUITERS
Maleri på treobjekter

Ingerid P. Kuiters vil være kjent for publikum med maleri på treobjekter. Hun viser nå også noen helt nye arbeider i akryl på papir.

TOR HOGNESTAD
Billedvev

Naturen er en viktig inspirasjon i vårt arbeid; som energi og bevegelse, men også som det stille og vare. Naturen i hvert menneske og den kraft som lever i oss er med i våre kunstneriske uttrykk gjennom samspillet mellom leire og maleri.