OM OSS

Sandefjord Kunstforening ble stiftet 11. april 1933.

Maleren Normand Laheld tok sammen med maleren og billedhuggeren Hans Holmen initiativet til stiftelsen av Sandefjord Kunstforening.

Sandefjord Kunstforening  jobber aktivt med fornyelse både gjennom profesjonalisering av utstillingsprogrammet, produksjon av utstillinger, større kuraterte prosjekter, satsing på formidling av samtidskunst, spesielt gjennom den etablerte kunstprisen, Sandefjord Kunstforenings Kunstpris, samt oppgradering av ustillingslokalene. I 2016 ble vår innsats, med vekt på arbeidet som retter seg mot formidling av samtidskunst, hedret med utmerkelsen ”Årets kunstforening 2015” – til stor inspirasjon for veien videre. Prisen deles ut årlig av organisasjonen Norske Kunstforeninger.

Sandefjord Kunstforening vil fra 1.1.2017 ha en viktig rolle i kommunesammenslåingen, som eneste kunstinstitusjon i den nye storkommunen Sandefjord.

Kunstforeningens vedtekter har også gjennomgått endringer og vedtektene fra mars 2016 er vårt formål beskrevet:

  • Arrangere og formidle utstillinger med profesjonell kunst av lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere.
  • Arbeide for fremme av kunst gjennom foredrag, kursvirksomhet, medlemsturer og andre arrangementer
  • Samarbeide med andre kunst- og kulturinstitusjoner og organisasjoner.

Kunstforeningen har videre satt seg noen hovedmål

  • formidle profesjonell samtidskunst for et bredt publikum
  • formidle samtidskunst både av de uetablerte kunstnerne som nærmer seg et gjennombrudd og de etablerte kunstnerne.
  • være aktuell og inkluderende
  • ha en lokal forankring med nasjonal / internasjonal profil
  • være attraktiv for både lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere, kunstprosjekter og aktuelle samarbeidspartnere
  • sørge for høy kvalitet på utstillingsprogram og formidling

DAGENS STYRE:

Styreleder Hilde Meidell
Nestleder Linn Horntvedt
Paal Even Nygaard
Jan Evensen
Jorund Kvæven Larsen
Marianne Timby Hartvåg
Thorunn Hagberg

Varamedlemmer:
Tine Gran Østby,  Rune Berg Johannesen, Margunn Kvåle Lühr

Daglig leder/kunstnerisk leder:
Kari Berge

SE GJELDENDE VEDTEKTER

Webhotell levert av Nordic Hosting AS