KUNSTPRISEN

Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2023 er tildelt Lesia Vasylchenko  for installasjonen «Mourning For The Future» . Prisen er på 250 000 kroner. Prismottakeren får også en separatutstilling i Sandefjord Kunstforening i 2024. Prisen ble delt ut 22. april av juryen i Pressens Hus i Oslo. Vi gratulerer!

Juryens uttalelse:

Lesia Vasylchenko, Mourning For The Future, stedsspesifikk installasjon

Lesia Vasylchenkos imponerende installasjon er spesiallaget for Kunstforeningens innerste rom, et forhenværende diskotek uten vinduer. Vasylchenko utnytter rommets spesielle historie og arkitektoniske karakter til det fulle, og lar dikotomien lys/ mørke fungere som nesten barokk metafor for en verden på randen til kollaps. To kontrasterende videoprojeksjoner vises på motstående vegger og rammes inn av installasjonens skulpturelle elementer: massive, svarte rammer som henger fritt fra taket. Rammene strukturerer rommet og plasserer betrakterens kropp i forhold til projeksjonene samtidig som de binder installasjonens forskjellige elementer sammen til en helhet. Den ene videoen, projisert på skrå rett på diskotekets rå betongvegg, viser dokumentasjon fra klubbkvelder: dansende kropper pulserer i flimrende lys, tonesatt av et suggererende lydspor. På motsatt vegg vises bilder fra ruinene av en moderne by. Ødelagte bygninger, fragmenter av monumenter over fordums visjoner om en lysende fremtid, økonomisk vekst og teknologisk framskritt. En rekke små foto kan se ut til å vise soloppganger, men viser i virkeligheten bombeeksplosjoner fotografert med et mobilkamera i en krigssone. En tredje, litt mindre skulptur rammer inn en levende flamme fra et vokslys helt innerst i rommet. Installasjonen er estetisk ekstremt presis, og favner samtidig vidt. Når alle løfter er brutt og det optimistiske fremtidslyset er blitt giftig flytter håpet under jorden, inn i mørket. Kanskje kan det gjenoppstå fra det ordløse samholdet i en delt rytme på et improvisert dansegulv og i varmen fra andre menneskers kropper

Juryen for Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2023 består av: Antonio Cataldo, kunstnerisk leder ved Fotogalleriet i Oslo, kunstner Marianne Heier, Mats Stjernstedt, direktør ved Malmö Konsthall og kunstner og nestleder i Sandefjord Kunstforening Linn Horntvedt. Daglig leder i Sandefjord Kunstforening , Kari Berge, koordinerer og leder prosessen og har ansvaret for kunstprisutstillingen.

En godt forankret, lokal aktør står bak sponsoratet av selve prispengene; Odd Gleditsch AS. I år har sponsoratet meddelt at selve prisen er økt til 250.000,-  og i tillegg tildeles Sandefjord Kunstforening 100.000,- til honorar og drift av Kunstprisen.

Dette er sjette gang prisen deles ut. Tidligere vinnere er Sandra Mujinga, 2021, Kiyoshi Yamamoto, 2019, Marthe Ramm Fortun, 2017, Jumana Manna, 2015 og Steinar Haga Kristensen, 2013.

Kunstforeningens formål er å støtte og stimulere nasjonale talenter og gi framtidens kunstnergenerasjon utviklingsmuligheter. Sandefjord Kunstforening har som mål å være en viktig arena for unge samtidskunstnere både regionalt og nasjonalt. Sandefjord Kunstforening håper kunstprisen vil være et viktig springbrett både for kunstnere og for publikum. Prisen deles ut hvert andre år.

Utstillingen står til 30. april.

Dokumentasjon. Foto: Øystein Thorvaldsen

Prismottaker Leisa Vasylchenko. Foto: Christian Alex Kiøsterud

—————————————————————————————————

SANDEFJORD KUNSTFORENINGS KUNSTPRIS DELES UT FOR 6. GANG

Utstillingen åpnes lørdag 25. mars kl 14:00 og står til 30. mars 2023.

Nominerte til kunstprisen 2023 er følgende kunstnere:

Hanni Kamaly, Lesia Vasylchenko, Mercedes Mühleisen og kunstnerduoen Harald Beharie & Louis Schou Hansen.

De nominertes navn ble offentliggjort på åpningen av Sandra Mujingas utstilling LACK 26. mars kl 14:00.

 Med gode samarbeidspartnere har Sandefjord Kunstforening fått muligheten til å dele ut en kunstpris på kroner 200.000  til vinneren våren 2023. Prisvinneren får i tillegg en separatutstilling våren 2024.

Juryen for Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2023 består av: Antonio Cataldo, kunstnerisk leder ved Fotogalleriet i Oslo,  kunstner Marianne Heier, Mats Stjernstedt, direktør ved Malmö Konsthall og nestleder Linn Horntvedt fra Sandefjord Kunstforening.

Daglig leder i Sandefjord Kunstforening , Kari Berge, koordinerer og leder prosessen og har ansvaret for kunstprisutstillingen.

Det er en godt forankret, lokal aktør som står bak sponsoratet av selve prispengene; Odd Gleditsch AS.

Kunstforeningens formål er å støtte og stimulere unge, nasjonale talenter og gi framtidens kunstnergenerasjon utviklingsmuligheter. Sandefjord Kunstforening har som mål å være en viktig arena for unge samtidskunstnere både regionalt og nasjonalt. Sandefjord Kunstforening håper kunstprisen vil være et viktig springbrett både for kunstnere og for publikum. Prisen deles ut hvert andre år.

Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2021 er tildelt Sandra Mujinga for installasjonen Pervasive Light. Prisen er på 200 000 kroner. Prisvinneren får også en separatutstilling i Sandefjord Kunstforening i 2022. Prisen ble delt ut 30. april i Sandefjord Kunstforenings lokaler.

Digital offentliggjøring: https://youtu.be/2yu3ITb2LgM

Juryens uttalelse:

Sandra Mujingas verk «Pervasive Light» er sterkt både estetisk og tematisk. Det møter oss i lydform allerede i galleriets hovedsal, og trekker oss innover i installasjonens to rom. Det første er skyggelagt og helt tomt, og fungerer som en nøytral sluse før vi entrer det innerste rommet, der verket er installert. Det kjennes som å komme inn i en mørk, varm, tett og pulserende hule, et hemmelig, uoppdaget rom innerst i kunstforeningen. Vi snubler litt før blikket venner seg til mørket, og vår famlende usikkerhet kontrasteres umiddelbart av sikkerheten og autoriteten i Mujingas videoinstallasjon: vi omfavnes. Over tre vertikale skjermer i tilnærmet kroppsformat flimrer bilder av en karakter ikledd et delvis lysreflekterende kamuflasjekostyme. Hun møter ikke blikket vårt, anerkjenner ikke tilstedeværelsen vår, lar seg ikke fange. Gjennom bestemte, rytmiske bevegelser flimrer hun inn og ut av mørket, dukker opp og forsvinner igjen, skifter størrelse og form foran øynene våre. Oftest aner vi bare at hun befinner seg der et sted, løst beskrevet av de lysreflekterende kantbåndene på kostymet hennes. Hun skaper og styrer sitt eget bilde, eier det fullt og helt. Hun har oss i sin hule hånd, vi er gjester, eller kanskje inntrengere i hennes verden. Mujinga snur blikket vårt og dekonstruerer implisitt ideen om ‘den andre’. For hvem er subjekt og hvem er objekt i dette rommet? Hvem eier bildet som produseres og hva betyr blikket vårt? Mujinga benytter dyphavsskapninger og deres evne til å skape eget lys i mørket som politisk og poetisk metafor for spørsmål tilknyttet synlighet og usynlighet. Denne metaforen bærer verket og gjennomsyrer det til minste detalj; kostymet, skuespillerens bevegelser, klippen, rommets innredning, det sterke valget i å la det første rommet stå helt tomt. Videoinstallasjonens lydspor er loopet i utakt med bildet, noe som gjør at verket hele tiden gjenoppstår i nye, dynamiske former. Det fins ingen begynnelse og slutt her, men snarere en kontinuerlig, dynamisk tilstand.  

«Pervasive Light» springer ut av et tydelig artikulert, komplekst og sanselig kunstnerisk univers som beveger seg originalt, fritt og uanstrengt mellom en rekke teknikker og formater. Mujinga behandler høyaktuelle temaer tilknyttet synlighet, representasjon og makt poetisk, effektivt og generøst. «Pervasive Light» er mektig, gripende og vakkert. Det fremstår som et vesentlig verk i et imponerende og viktig kunstnerskap som uten tvil er i ferd med å sette agenda både nasjonalt og internasjonalt.

FEM NOMINERTE TIL SANDEFJORD KUNSTFORENINGS KUNSTPRIS 2021

Sandefjord Kunstforening måtte dessverre avlyse åpningen av kunstprisvinner Kiyoshi Yamamotos utstilling i mars på grunn av Covid19. På åpningen skulle vi også offentliggjøre hvilke fem kunstnere som er nominert til Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2021.  Kunngjøringen skjer derfor både via en video og denne pressemeldingen.

Sandefjord Kunstforening har med dette gleden av å presentere de fem nominerte til Kunstprisen 2021:

Ahmed Umar, Máret Ánne Sara, Sandra Mujinga, Sverre Gullesen og Wendimagegn Belete.

 https://www.youtube.com/watch?v=n7TFHSlbh2U&t=14s

De fem nominerte inviteres til en gruppeutstilling i mars neste år. Med gode samarbeids-partnere har Sandefjord Kunstforening fått muligheten til å dele ut en kunstpris på kroner 200.000  til vinneren våren 2021. Prisvinneren får i tillegg en separatutstilling våren 2022.

Juryen for Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2021 består av: Antonio Cataldo, kunstnerisk leder ved Fotogalleriet i Oslo, Hanne Mugaas, direktør og kurator ved Kunsthall Stavanger, kunstner Marianne Heier, Mats Stjernstedt, direktør ved Malmö Konsthall og styreleder i Sandefjord Kunstforening Signe Hultgren. Daglig leder i Sandefjord Kunstforening , Kari Berge, koordinerer og leder prosessen og har ansvaret for kunstprisutstillingen.

Det er to godt forankrede, lokale aktører som sammen står bak sponsoratet av selve prispengene; Odd Gleditsch AS og Hvalfangstens Hus AS.

Tidligere vinnere: Kiyoshi Yamamoto, 2019, Marthe Ramm Fortun, 2017, Jumana Manna, 2015 og Steinar Haga Kristensen, 2013.

Kunstforeningens formål er å støtte og stimulere unge, nasjonale talenter og gi framtidens kunstnergenerasjon utviklingsmuligheter. Sandefjord Kunstforening har som mål å være en viktig arena for unge samtidskunstnere både regionalt og nasjonalt. Sandefjord Kunstforening håper kunstprisen vil være et viktig springbrett både for kunstnere og for publikum. Prisen deles ut hvert andre år.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Kari Berge på mobil 93225689 eller per epost: san-kuns@online.no.

Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2020

VINNEREN AV SANDEFJORD KUNSTFORENINGS KUNSTPRIS 2019 ER KIYOSHI YAMAMOTO!  KIYOSHI VANT MED INSTALLASJONEN “I CAN’T WORK LIKE THIS”

Vi gratulerer!

Med gode samarbeidspartnere har Sandefjord Kunstforening fått muligheten til å dele ut en kunstpris til unge samtidskunstnere på 200.000 kroner. Vinneren får også en separatutstilling året etter. Vinneren av Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2017 ble Marthe Ramm Fortun. Den første vinneren ble kåret våren 2013. Vinneren ble Steinar Haga Kristensen. I 2015 var det Jumana Manna som vant prisen.

FEM  KUNSTNERE VAR NOMINERT TIL SANDEFJORD KUNSTFORENINGS KUNSTPRIS 2019  

Sandefjord Kunstforening har gleden av å presentere de fem nominerte til Kunstprisen 2019:

Ask Bjørlo, Ida Madsen Følling, Kiyoshi Yamamoto, Nora Joung og Sille Storihle

Juryen har bestått av kurator Tone Lyngstad Nyaas fra Haugar Vestfold kunstmuseum, kurator Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger Kunstmuseum, Lotte Konow Lund, kunstner og førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, rådgiver i Norske Kunstforeninger Anne-Grethe Thoresen samt styreleder i Sandefjord kunstforening, Signe Hultgren.

Det er to godt forankrede, lokale aktører som sammen står bak sponsoratet av selve prispengene; Odd Gleditsch AS og Hvalfangstens Hus AS.

Kunstforeningens formål er å støtte og stimulere unge, nasjonale talenter og gi framtidens kunstnergenerasjon utviklingsmuligheter. Sandefjord Kunstforening har som mål å være en viktig arena for unge samtidskunstnere både regionalt og nasjonalt. Sandefjord Kunstforening håper kunstprisen vil være et viktig springbrett både for kunstnere og for publikum. Prisen deles ut hvert andre år.

———————

SANDEFJORD KUNSTFORENINGS KUNSTPRIS 2017

Juryert utstilling med fem utvalgte kunstnere:

Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2017 er tildelt Marthe Ramm Fortun for verket “Når du kommer, brister hotellets kropp og alle rommenes dører åpner seg”. Prisen er på 200 000 kroner. Prisvinneren får også en separatutstilling i Sandefjord Kunstforening våren 2018. Prisen ble delt ut 25. mars i Sandefjord Kunstforenings lokaler.

De fem nominerte til Kunstprisen 2017 var: Anna Daniell, Marthe Ramm Fortun, Per Kristian Nygård, TROLLKREM (kunstnerduoen Jennie Hagevik Bringaker og Tor Erik Bøe) og Shwan Dler Qaradaki.

Kunstforeningens formål er å støtte og stimulere unge, nasjonale talenter som gjennom sin kunst speiler samtiden samt bidra til å gi framtidens kunstnergenerasjon utviklingsmuligheter. Sandefjord Kunstforening har som mål å være en viktig arena for unge samtidskunstnere både regionalt og nasjonalt. Sandefjord Kunstforening håper kunstprisen vil være et viktig springbrett både for kunstnere og for publikum. Det er to godt forankrede, lokale aktører som sammen står bak sponsoratet av selve prispengene; Odd Gleditsch AS og Hvalfangstens Hus AS.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS