LINN HORNTVEDT

Søke, miste, lete, finne

11. februar – 12. mars

Åpning lørdag 11. februar kl 14:00

Utstillingen åpnes av kunsthistoriker Nina Schjønsby.

Linn Horntvedt har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Tromsø og Universitetet i Bergen. Hun bor i Sandefjord, hvor hun hovedsakelig arbeider med grafikk, romlige installasjoner, egenproduserte kunstnerbøker og sosiale og deltagende hendelser.

Det siste året har hun utforsket flater, farger og rom primært gjennom silketrykk i store formater. Som inspirasjon og utgangspunkt for arbeidene bruker hun historiene som finnes rundt oss. Fra landskapet som mennesker former, til de historiene som allerede finns i naturen og geologien. I det umiddelbare og det langsomme, og hvordan dette kommer til syne i nærmiljøet som ulike lag.  Lagvis oppbygging har en fellesnevner med grafikken, der motivene bygges opp og de ulike fargene trykkes etter tur. Denne logikken bruker hun aktivt i komposisjonen av arbeidene. I overlappingene mellom linjene og fargeflatene i trykkene oppstår det dybde, rom og muligheter for at noe uventet kan skje.

Horntvedt har jobbet med silketrykk i mange år, og ønsker gjennom arbeidet med utstillingen å utvide sitt eget handlingsrom innenfor teknikken. Hva skjer når formatet øker? Hvor går grensene mellom grafikk og skulptur? I hvor stor grad kan man kontrollere fargen, eller motsatt – la fargen ta styringen?

Til utstillingen vises nye silketrykk, primært i stor skala. Det gis også ut en publikasjon i et begrenset opplag med prøvetrykk og tekst av kunsthistoriker Nina M. Schjønsby.

Prosjektrommet «ARTOTEKET»

Osdalen & Horntvedt er en kunstnerduo bestående av Hege Osdalen og Linn Horntvedt fra Sandefjord. Med bakgrunn som kunsthåndverker og billedkunstner arbeider de i forskjellige medier, formater og med flere ulike uttrykk. De har gjennom de siste årene arbeidet med flere prosjekter forankret i landskap, geologi og kretsløp, med vekt på utforskning av det lokale landskapet i Vestfold.

I prosjektrommet i Sandefjord Kunstforening arbeider de med landskapet som raet har dannet, og plantene som vokser der. De har jobbet spesielt med fargene fra plantene i området og viser et annerledes fargekart med raet i Vestfold som utgangspunkt.

Gjennom utstillingsperioden tester de også noen av plantefargene på tekstiler. Dette blir et prosjekt i endring hvor publikum kan følge prosessen og utviklingen av verkene.Webhotell levert av Nordic Hosting AS